WATERPROOF

waterproof
  podlahy sú vhodné do vlhkých priestorov (trieda A0, WO-I, napr. domáce kúpeľne).