Vlhké priestory

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01


Návod na pokládku podláh MEISTER:
 


Návod na pokládku
MeisterDesign.life, MeisterDesign. pro, MeisterDesign. rigid, MeisterDesign. flex, MeisterDesign. comfort, Nadura® a laminátové podlahy MEISTER (s výnimkou LC 55, LD 55)
vo vlhkých priestoroch 
Je potrebné dodržiavať návody na pokládku pre spoj Masterclic Plus, Maxiclic, Multiclic, ako aj prípravné opatrenia a všeobecné upozornenia.

Mokré priestory“ (trieda W0-I) sú všetky priestory so zvýšeným ale nie trvalým zaťažením vlhkosťou a/alebo s občasnou zvýšenou vlhkosťou, ako napr. kúpeľňa. Z využívania sú vylúčené vonkajšie priestory a mokré miestnosti ako napr. sauny, sprchové kúty, parné kúpele, ako aj miestnosti s podlaho„vým odtokom.
Pozor: vodné kaluže / nastriekanú vodu nenechávajte schnúť na povrchu, ale neodkladne utrite dosucha (do 4 hodín, resp. pri podlahe Nadura a laminátovej podlahe LL 250 / LD 250 do 24 hodín).

 
Takisto je tiež potrebné okamžité utretie s čistou vodou miesta, ktoré sa dostali do kontaktu so sanitárnymi čistiacimi prostriedkami, chemikáliami atď.
Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa nedostala žiadna vlhkosť pod podlahu.
Pri podlahách Nadura a MeisterDesign. life odporúčame celoplošné lepenie, kde sú ukončenia pri stenách a okrajové oblasti utesnené napríklad silikónom bez zmäkčovadla alebo silikónom pre prírodný kameň. Pri plávajúcej pokládke musia byť taktiež prevedené konštrukčné opatrenia. Okrajové dilatácie sú všeobecne nevyhnutné na zabezpečenie rozpínania podlahy, najmä v miestnostiach s vyššou vlhkosťou.

1
2

Ukončenia pri stenách a okrajové oblasti musia byť zvlášť vybavené zodpovedajúcimi hliníkovými ukončovacími a prechodovými profilmi. Na zabezpečenie utesnenia proti tekutine, je nutné použiť napríklad komprimovanú PE tesniacu pásku bez zmäkčovadla (A). Táto páska sa nalepí pod krycí profil (F). Po naskrutkovaní na základný profil (E) sa vytvorí pevné utesnenie ukončenia. Základný profil (E) musí byť zlepený lepiacou utesňovacou páskou (C) s izolačnou podložkou.
Spoje medzi profilom a stenou a musia utesniť s trvalo elastickým tesniacim tmelom (silikón bez zmäkčovadla), ktorý neprepúšťa vodu (B).
bez ukoncenia
BEZ UKONČOVACIEHO PROFILU

s listou 20PKAQUA
S VODEODOLNOU LIŠTOU PROFIL 20 PK AQUA

To platí aj pre miesta pri stene a na okrajoch, kde sa nedajú použiť predtým spomínané hliníkové profily. Na takýchto miestach na ukončenie sa použije PE vyplňovacia šnúra (bez zmäkčovadla) (D). Tieto dilatačné škáry sa tiež utesnia s trvalo elastickým tesniacim tmelom (silikón bez zmäkčovadla), ktorý neprepúšťa vodu (B).
V podstate musia byť dilatácie široké 10 mm.
Jedná sa vlastne o údržbové dilatácie, ktoré ako pružné škáry vyžadujú trvalú údržbu a starostlivosť. Ako údržbové kĺby sú definované všetky dilatácie, ktoré sú vystavené silným chemickým a/alebo fyzikálnym vplyvom a tmely v nich musia byť pravidelne kontrolované a v prípade potreby obnovené, aby sa zabránilo následným škodám.

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.