Unizip: laminátové podlahy a parkety MEISTER

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

 

 

Návod na pokládku:

unizip

Laminátové podlahy MEISTER a parkety MeisterParquet. longlife so spojom Unizip  (pokladanie do vzoru " rybia kosť")

Obr.1
Pre pokládku parketových podláh MEISTER a laminátových podláh so spojom Unizip potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: kladivo, dierovaciu alebo elektrickú pílu, popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, MEISTER dorážak In&Out, kliny (dilatačné kliny), doťahovák, uholník alebo pokosník, popr. PE fóliu (0,2 mm). Pokiaľ produkty nie sú pri výrobe vybavené Silence-kašírovaním, musíte k dosiahnutiu izolácie použiť zodpovedajúcu MEISTER podložku. Iné podložky musia mať požadovanú tlakovú stabilitu (CS hodnota > 15 kPa, pri laminátových podlahách CS hodnota > 15 kPa do bytových priestorov alebo > 60 kPa do nebytových priestorov.).

Obr. 2
Pred pokládkou odstráňte nečistoty z podkladu.

Obr. 3
Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra (hodnota SD ≥ 75m), ktorá slúži ako parozábrana. Okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje poprípade prelepte, alebo použite MEISTER podložku s integrovanou parozábranou.

Obr. 4
Položte zodpovedajúcu MEISTER podložku s tlakovou stálosťou CS hodnota > 15 kPa, pri laminátových podlahách CS hodnota > 15 kPa do bytových priestorov alebo > 60 kPa do nebytových priestorov.
Obr. 5
Pred pokládkou skontrolujte jednotlivé diely podlahy pri dennom svetle, či sa na nich nevyskytujú zjavné vady alebo poškodenie, skontrolujte taktiež farbu a štruktúru. Už položený tovar nie je možné reklamovať!

Obr.6
Pokladajte lamely pomiešané z viacerých balíkov.OPTION 1 Vzor „rybia kosť“ diagonálne (do uhlopriečky)

Obr. 14
Na dosiahnutie rovnomernej vzdialenosti od stien si naznačte pomocou kriedovej šnúrky líniu pokládky.

Obr. 7
Začnite s pokládkou v rohu miestnosti. Z prvej lamely musí byť odstránené pero na čelnej aj na pozdĺžnej strane.

Obr. 8
Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny 10 - 15 mm (pri laminátových podlahách 10mm). Z druhej lamely musí byť odstránené len pero na pozdĺžnej strane

Obr. 9
Zasuňte druhú lamelu čelnou stranou do pozdĺžnej strany prvej lamely a zatlačte dole.

Obr. 10 + Obr. 11
Následne zasuňte tretiu lamelu pozdĺžnou stranou do prvej lamely. Spojte čelnú stranu tretej lamely s druhou lamelou MEISTER dorážakom In&Out a ľahkými údermi kladivom.

Obr. 12 – Obr. 14
Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Dbajte na to, aby lamely boli najskôr zasunuté a spojené pozdĺžnou a až potom čelnou stranou.

Obr. 15
Položte prvý rad až do konca v rohu. Odrezané zostatky lamiel môžete eventuálne použiť na začiatku ďaľšieho radu. Prvý rad musíte fixovať pomocou klinov, aby sa pri ďaľšom pokladaní neposunul.

Obr. 16 + Obr. 17
Predtým ako začnete s nasledujúcim radom, skontrolujte, či môžete použiť odrezané zostatky lamiel. Pri ďaľšom pokladaní dbajte na to, aby lamely boli najskôr zasunuté a spojené pozdĺžnou a až potom čelnou stranou.
V určitých situáciach nie je možné zasunutie pzdĺžnej strany a nakoniec spojenie čelnej strany. Vďaka špeciálnemu spoju sa dajú lamely spojiť rôznymi spôsobmi, napr. najskôr sa zasunie čelná strana a potom sa lamela dotlčie na pozdĺžnej strane. V tomto poradí položte plochu do konca miestnosti. Lamely, ktoré končia pri stene musia byť zrezané tak, aby bola dodržaná dilatácia od steny 10 – 15 mm (pri laminátovej podlahe 10 mm).
OPTION 2 Vzor „rybia kosť“ paralelne ( rovnobežne)

Obr. 18
Na dosiahnutie rovnomernej vzdialenosti od stien si naznačte pomocou kriedovej šnúrky líniu pokládky. Začnite s pokládkou v strede miestnosti pri stene. Pokiaľ chcete symetrické pokladanie, je nutné posunúť líniu pokládky o ¼ šírky rohu od stredu miestnosti (pri PS 500 to je o 50,2 mm, pri PS 400 o 35,4 mm, pri EDITION M6 o 54,8 mm).

Obr. 9
Zasuňte druhú lamelu čelnou stranou do pozdĺžnej strany prvej lamely a zatlačte dole.

Obr. 10 + Obr. 11
Následne zasuňte tretiu lamelu pozdĺžnou stranou do prvej lamely. Spojte čelnú stranu tretej lamely s druhou lamelou MEISTER dorážakom In&Out a ľahkými údermi kladivom.

Obr. 18
Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať až do šiestej lamely. Vyrovnajte spojené lamely podľa línie pokládky a odrežte ich rovnobežne k stene.
Takzvanú hlavu (v tvare trojuholníka) môžete v rovnomernej vzdialenosti 10 – 15 mm (pri lamináte 10 mm) od steny vyrovnať na línii pokládky a zafixovať klinmi.
Dbajte na to, aby lamely boli najskôr zasunuté a spojené pozdĺžnou a až potom čelnou stranou.

Obr. 19
Položte prvý rad až k protiľahlej stene. Odrezané zostatky lamiel môžete eventuálne použiť na začiatku ďaľšieho radu. Prvý rad musíte fixovať pomocou klinov, aby sa pri ďaľšom pokladaní neposunul.

Obr. 20 + Obr. 21
Predtým ako začnete s nasledujúcim radom, skontrolujte, či môžete použiť odrezané zostatky lamiel. Pri ďaľšom pokladaní dbajte na to, aby lamely boli najskôr zasunuté a spojené pozdĺžnou a až potom čelnou stranou.
V určitých situáciach nie je možné zasunutie pzdĺžnej strany a nakoniec spojenie čelnej strany. Vďaka špeciálnemu spoju sa dajú lamely spojiť rôznymi spôsobmi, napr. najskôr sa zasunie čelná strana a potom sa lamela dotlčie na pozdĺžnej strane. V tomto poradí položte plochu do konca miestnosti. Lamely, ktoré končia pri stene musia byť zrezané tak, aby bola dodržaná dilatácia od steny 10 – 15 mm (pri laminátovej podlahe 10 mm).

Obr. 22
Nakoniec musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien.

Obr. 23
Pripevnite príchytky na stenu v odstupoch 40 - 50 cm. Aby lišta pevne priliehala, príchytky podlľa možnosti neumiestňujte na nerovnosti na stene.

Obr. 24
Lišty zasuňte zvrchu do príchytiek. Susediace lišty zalícujte spoločnou príchytkou.
Zabráňte, prosím, kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktmi.

unizip
VIDEO
unizip cely

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.