špeciálna nosná doska AquaSafe

Účinná nenapúčavá nosná doska zabraňuje do značnej miery napúčaniu pri kontakte s vodou .Špeciálna AquaSafe doska so zníženou napúčavosťou, na báze prírodných, obnoviteľných materiálov. Skrz naskrz inteligentná kvalita so systémom - vďaka patentovanému clic systému a tvarovo stálej špeciálnej nosnej doske AquaSafe dochádza k pevnému spoju s uzatvorenými špárami, čo napr. nie vždy zaručujú bežné vinylové podlahy s termoplastickým jadrom (nosnou doskou).
špára vinyl špára silentouch
bežná vinylová podlaha s termoplastickým jadrom podlaha so špeciálnou nosnou doskou AquaSafe s pevným spojom a s uzatvorenými špárami