rustikálne triedenie

Rustikal - v tomto triedení vedome ponúkame povrchy s výraznou hrou farieb a štruktúr, ktorá zvýrazňuje prirodzený charakter dreva.  Väčšie hrče, sporadické trhliny a podiel bele patria k celkovému rustikálnemu vzhľadu. Vypadnuté hrče a trhliny sú často kontrastne a len čiastočne vyspravené pre ešte väčšie zvýraznenie rustikálnosti týchto podláh. Toto triedenie ponúka rustikálny vzhľad so zaujímavou hrou farieb a štruktúry. Výskyt zdravých hrčí a ich veľkosť nie je limitovaná. Prirodzenosť a prapôvodnosť je zdôraznená väčšími hrčami a trhlinami.

Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách a štruktúre, prirodzene reaguje i na vonkajšie vplyvy (napr. svetlo). Z uvedeného dôvodu môže dochádzať k odlišnostiam napr. vo farbe dreva, či jeho štruktúre (každý kus dreva je unikátny) medzi vystavenými vzorkami a dodaným tovarom, avšak základné zásady triedenia, tak ako sú uvedené v tomto cenníku, budú vždy dodržané.