Prípravné opatrenia, podklady pod podlahami a všeobecné upozornenia

Prípravné opatrenia

Balíky s podlahami sa musia pred otvorením aklimatizovať. Preto ich uložte neotvorené na cca. 48 hodín (v zime 3--4 dni) do stredu miestnosti, v ktorej majú byť položené. Neukladajte balíky k vlhkým, alebo čerstvo tapetovaným stenám. Pred pokládkou podláh musia byť zabudované všetky vonkajšie dvere a okná a musia byť ukončené všetky maliarske a natieračské práce, rsp. práce s „mokrým procesom“ (napr. keramické obklady a dlažby a pod.). Teplota v miestnosti by mala byť cca. 20 ºC (najmenej 15 ºC), relatívna vlhkosť vzduchu ca. 30 – 65 %.

Podlahy MEISTER požadujú trvalú klímu cca. 30 – 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a cca. 18 - 22 ºC teplotu. Ak zistíte, alebo očakávate podstatne nižšiu vlhkosť vzduchu, ako je uvedené, mali by ste použiť zvlhčovač vzduchu, aby ste zabránili extrémnemu vysychaniu podláh MEISTER.

 Parkety MEISTER, podlahy Lindura, korkové, linoleové a nadurové podlahy MEISTER sú prírodný produkt. Preto sú u nich rozdiely vo farbe a štruktúre výrazom ich pravosti. Pred pokládkou skontrolujte jednotlivé diely podlahy pri dennom svetle, či sa na nich nevyskytujú zjavné vady alebo poškodenie, skontrolujte taktiež farbu a štruktúru. Pri priamom slnečnom vyžarovaní ale aj pri intenzívnom umelom osvetlení sa môže na všetkých podlahovinách objaviť vyblednutie.  Drevo ako prírodný materiál má hygroskopické vlastnosti (mení rozmery vplyvom zmeny vlhkosti), pracuje a pri tom môžu vzniknúť trhliny, tie nie sú považované za kvalitatívny nedostatok.  Oproti štandartnej parketovej podlahe, sú pri našich parketách s palubovkovým vzhľadom vo výrobe vedome zvýraznené otvorené špáry a praskliny.  Roztrieďte si lamely pred pokladaním tak, aby ste dostali pred pokladaním želaný farebný a štrukturálny obraz podlahy. Už položený tovar nie je možné reklamovať!                               

Dôležité upozornenie k linoleovým podlahám:
Film zo sušiacej komory: linoleum je výrobok z prírodných materiálov. Požadovaný pomer tvrdosti a elastickosti dosahuje linoleum v sušiacej komore. Pri schnutí sa na povrchu vytvorí ľahký „žltý nádych“ (žltý odtieň) – film zo sušiacej komory. Tento vplyvom ultrafialového svetla (slnečné svetlo – aj nepriame) mizne. Trvanie tohto procesu závisí od intenzity svetla. Až po úplnom zmiznutí tohto filmu sa ukáže originálna farba podlahy. Tento efekt je nevyhnutný a je prejavom prírodného zloženia. Prosím prihliadnite na to, že tento efekt sa pri s svetlých dekóroch prejavuje výraznejšie ako u tmavých.


Prosím všimnite si, že pri kolekciách označených „Silence“ je už integrovaná podložka na tlmenie kročajovej hlučnosti.

 

Podklady pod podlahami

Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 ,,Pokladanie parketových podláh” Podklady teda musia byť suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM- prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 % (pri podlahovom kúrení 1,8%), anhydritové potery maximálne 0,5% (pri podlahovom kúrení 0,3%). Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202,tabuľka 3, riadok 4.

Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra  (hodnota SD väčšia alebo rovná 75m) vo forme vaničky, ktorá slúži ako parozábrana. Okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje musia byť prelepené.

Pri nepodpivničených priestoroch musí byť, podľa platných predpisov pozemných stavieb, zo strany stavby základová doska izolovaná proti prenikaniu vlhkosti zo zeme podľa DIN 18195, aby sa predišlo poškodeniu vlhkosťou.

Podlahy MEISTER môžete pokladať aj na jestvujúce krytiny, ako napr. PVC, linoleum, kamenné podlahy, ak sú tieto pevne nalepené na podklad, nie sú na nich miesta uvolnené od podkladu. Na tieto podklady by ste mali prestrieť fóliu ako oddeľujúcu vrstvu.  Na drevené palubovky, drevovláknité platne, OSB platne, suché stavebné prvky nemôže byť použitá PE fólia ako parozábrana. Textilné podlahové krytiny, ako napr. koberce, vpichované plstené textílie, atď.,musia byť ako z hľadiska technológie pokládky, tak aj hygienických dôvodov odstránené. 

 

Všeobecné upozornenia:

Podlahy MEISTER  (výnimkou sú laminátové podlahy PREMIUM: MICALA, TALAMO, MELANGO) nie sú vhodné na pokladanie vo vlhkých priestoroch (kupelňa, sauna apod.)

 

Podlaha sa pokladá plávajúcim spôsobom a bez lepenia. Spoj Masterclic Plus umožňuje rýchlu a jednoduchú pokládku. Uzamknutie čelného spoja nastane položením nasledujúcej rady. Okrem toho predstavuje účinnú pomoc pri pokladaní, pretože týmto spôsobom sa dosky samé navzájom vyrovnajú. Pri tom by ste mali lamelu mierne nadvihnúť a celkom jednoducho vsunúť s perom do drážky už položenej dosky. 
 

Pokiaľ je plocha kladenia dlhšia alebo širšia ako 10 m treba naplánovať dilatačnú škáru, ktorá sa prekryjeprechodovým profilom.

Tieto škáry sú dôležité aj medzi dvoma vedľa seba ležiacimi miestnosťami, v prechodoch medzi dverami, v otvorených prechodoch a v miestnostiach s členitým pôdorysom.

 Pre hladké prechody medzi susediacimi, nižšími plochami resp. pri podlahových krytinách alebo ukončeniach pred vyššími susediacimi prahmi, kachličkami, obkladačkami, a podobne, použite bezpodmienečne prechodový a ukončovací profil. Čisté zakončenie sa u schodov docieli schodovým profilom. 

Pri pokládke dbajte na to aby bol od všetkých stien dodržaný odstup minimálne 10 mm poprípade 1,5 mm na meter ( pri drevených parketách MEISTER a drevených podlahách LINDURA principiálne 15 mm). Tento odstup sa musí dodržať aj pri všetkých stĺpoch, rozvodoch vykurovania, oceľových dverových zárubniach a pod. Drevené zárubne dverí sa môžu prípadne skrátiť. Za tým účelom položte voľnú dosku nášľapnou stranou smerom dole proti zárubni a zárubňu pozdĺž tejto dosky odrežte.

Vo vstupnom priestore by mala byť umiestnená dostatočne veľká čistiaca prechodná zóna (napr. rohožka, koberec) na ochranu podlahy pred znečistením. Okrem toho musia byť nohy stoličiek a nábytku zaopatrené filcovými podložkami. Kancelárske stoličky, kontajnery atď. s otočnými  kolieskami musia byť tiež chránené mäkkou vrstvou v zmysle noriem (kolieska na tvrdé podlahoviny).
Farebné gumové, kaučukové alebo umelohmotné nábytkové klzáky a koliečka  ako aj  pneumatiky môžu na designových podlahách zapríčiniť sfarbenie.  Podľa možností používajte svetlé  kolieska, pneumatiky a nábytkové klzáky. V týchto silne namáhaných priestoroch je treba chrániť podlahu pomocou zodpovedajúcich podložiek na ochranu podláh
(polykarbonátových podložiek). 

Nadurová podlaha MEISTER má výnimočne odolný a oderuvzdurný povrch. Pri tvrdých podlahových krytinách sú charakteristické v závislosti od zaťaženia viditeľné stopy opotrebovania alebo zleštených miest.

Doporučujeme pokladať podlahy pozdĺžne k smeru dopadu svetla. Pri úzkych alebo dlhých miestnostiach je potrebné smer pokládky prispôsobiť proporciám miestnosti. Takto potom pôsobia napr. úzke priestory pri priečnom položení podlahy opticky širšie, pozdĺžne pložené lamely chodby zužujú.

Najskôr skontrolujte, či podklad zodpovedá podmienkam , ako je uvedené v bode ,,Prípravné opatrenia”. Pokiaľ nie je podlaha priamo vybavená kašírovaním proti kročajovému hluku ( Silence) použite ako izolačný podklad  podložky z ponuky MEISTER (pri použití MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 15 DB alebo MEISTER –Duo -Guard nie je nutná dodatočná PE fólia o hrúbke 0,2 milimetrov). Podložky z iných zdrojov musia spĺňať predpísanú tlakovú stabilitu (hodnota CS 15 kPa, pri vysoko namáhaných priestorochCS 60 kPa ) a hrúbku 1-3 mm.

Podložka pod DD300 musí mať tlakovú stabilitu (CS hodnotu) väčšiu ako 60kPa.

Pri rezaní elementov dbajte prosím na tú stranu, na ktorej pracujete: pri rezaní stolovou pílou musia byť dosky vždy nášľapnou vrstvou hore, pri rezaní dierovacou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť dosky nášľapnou vrstvou dole.

 

Pri rezaní Lindura drevenej palubovky a nadurovej podlahy je nutný karbudový list/kotúč  alebo diamantový list/kotúč píly.

 

 

Materiál nie je vhodný na pokladanie vo vlhkých priestoroch (kupelňa, sauna apod.)