Prípravné opatrenia, podklady a všeobecné upozornenia

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

Návod na pokládku podláh MEISTER:Prípravné opatrenia, podklady na pokládku, všeobecné upozornenia


Balíky s podlahami sa musia pred otvorením aklimatizovať. Preto ich uložte neotvorené a na rovinu na min. 48 hodín (v zime 3--4 dni) (obr.1) / MeisterDesign. life, MeisterDesign. pro a MeisterDesign. rigid na min. 24 hodín (v zime 2 dni) (obr.1.1) do stredu miestnosti, v ktorej majú byť položené. Neukladajte balíky k vlhkým, alebo čerstvo tapetovaným stenám. Pred pokládkou podláh musia byť zabudované všetky vonkajšie dvere a okná a musia byť ukončené všetky maliarske a natieračské práce, resp. práce s „mokrým procesom“ (napr. keramické obklady a dlažby a pod.). Teplota v miestnosti by mala byť cca. 20 ºC (najmenej 15 ºC), relatívna vlhkosť vzduchu ca. 30 – 65 %.
Parkety MeisterParquet. longlife, podlahy Lindura, podlahy Nadura sú prírodné produkty. Preto sú u nich rozdiely vo farbe a štruktúre výrazom ich pravosti. Pri priamom slnečnom vyžarovaní ale aj pri intenzívnom umelom osvetlení sa môže na všetkých podlahovinách objaviť vyblednutie. Drevo ako prírodný materiál má hygroskopické vlastnosti (mení rozmery vplyvom zmeny vlhkosti), pracuje a pri tom môžu vzniknúť trhliny, tie nie sú považované za kvalitatívny nedostatok. Oproti štandartnej parketovej podlahe, sú pri našich parketách kolekcie PC 400 s palubovkovým vzhľadom vo výrobe vedome zvýraznené otvorené špáry a praskliny.
Pred pokládkou skontrolujte jednotlivé diely podlahy pri dennom svetle, či sa na nich nevyskytujú zjavné vady alebo poškodenie, skontrolujte taktiež farbu a štruktúru (obr.13). Roztrieďte si lamely pred pokladaním tak, aby ste dostali pred pokladaním želaný farebný a štrukturálny obraz podlahy (obr.14). Už položený tovar nie je možné reklamovať!
Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 ,,Pokladanie parketových podláh” popr. DIN 18 365 ,,Pokladanie podláh”. teda musia byť suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM- prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 % (pri podlahovom kúrení 1,8%), anhydritové potery maximálne 0,5% (pri podlahovom kúrení 0,3%) (obr.4). Pre pokládku na podlahovom kúrení/na podlahovom kúrení s chladením si pozrite samostatný návod. Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202,tabuľka 3, riadok 4 (obr.2). Pri MeisterDesign. life v prípade starých keramických podkladov so škárami širšími ako 7 mm a hĺbkou viac než 2 mm (obr.3), pri MeisterDesign. Rigid so škárami širšími ako 10 mm a hĺbkou viac než 2 mm (obr.3.1) je tieto potrebné vyrovnať vhodnými tmelmi. Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra (hodnota SD ≥ 75m), ktorá slúži ako parozábrana (obr.5). Okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje poprípade prelepte, alebo použite MEISTER podložku s integrovanou parozábranou. Parozábrana nie je nutná pri vodeodolných MeisterDesign. life a MeisterDesign. rigid . Pri nepodpivničených priestoroch musí byť, podľa platných predpisov pozemných stavieb, zo strany stavby základová doska izolovaná proti prenikaniu vlhkosti zo zeme podľa DIN 18195, aby sa predišlo poškodeniu vlhkosťou. Podlahy MEISTER môžete pokladať aj na jestvujúce krytiny, ako napr. keramické obklady a dlažby alebo kamenné podlahy, ak sú tieto pevne nalepené na podklad, nie sú na nich miesta uvolnené od podkladu. Na tieto podklady by ste mali prestrieť PE fóliu (hodnota SD ≥ 75m) ako oddeľujúcu vrstvu (obr.6). Na jestvujúcu PVC krytinu, drevené palubovky, drevovláknité platne, OSB platne, suché stavebné prvky atď. nemôže byť použitá PE fólia ako parozábrana (obr.6.1). Textilné podlahové krytiny, ako napr. koberce, vpichované plstené textílie, atď. musia byť ako z hľadiska technológie pokládky, tak aj hygienických dôvodov odstránené (obr.6.2).
Podlahy MEISTER nie sú vhodné na pokladanie vo vlhkých/mokrých priestoroch (kúpele, sauna, plaváreň apod.). Designové podlahy MeisterDesign. flex, MeisterDesign. comfort, podlaha Nadura a laminátové podlahy LC 150, LD 150, LB 150, LL 150, LD 250, LL 250 ako aj vodeodolné designové podlahy MeisterDesign. life, MeisterDesign. rigid a MeisterDesign. pro môžu byť položené aj vo vlhkých priestoroch (trieda W0-I, napr. kúpeľňa, pri life a pro trieda W1-I). Vylúčené sú z využívania vonkajšie priestory a mokré priestory ako sprchy, sauny, verejné umyvárne ako aj miestnosti s podlahovým odtokom (obr.9) – pozri samostatný návod pre vlhké priestory.
Všetky podlahy MEISTER sú vhodné na pokládku v obytných zimných záhradách (obr. 10). Musí sa zabrániť silnému slnečnému vyžarovaniu a prehriatiu podlahy použitím tieniacich a ventilačných systémov. Je dôležité udržiavať stálu teplota prirodzenú pre obývané priestory po celý rok. Povrchová teplota podlahy nesmie trvale prekročiť 29 ° C – pozri samostatný návod pre obytné zimné záhrady. Pri designových podlahách MeisterDesign. rigid doporučujeme inštaláciu ťažkých predmetov alebo vstavaného zariadenia a nábytku (ako sú kuchyne alebo kuchynské ostrovčeky) pred pokládkou podlahy a podlahu položiť iba popod sokel (obr. 11).
Podlaha MEISTER sa pokladá plávajúcim spôsobom a bez lepenia. Designová podlaha MeisterDesign. pro je určená len na pokládku celoplošným lepením. Niektoré ďaľšie podlahy MEISTER môžu byť alternatívne k plávajúcej pokládke položené aj celoplošným lepením s vhodným doporučeným lepidlom (obr.12) – pozri samostatné návody pre celoplošné lepenie.
Pokiaľ je plocha kladenia dlhšia alebo širšia ako 10 m (obr.7), ( pri podlahe Nadura, laminát LL 250 a LD 250 dlhšia alebo širšia ako 12 m - obr.7.1, pri podlahe MeisterDesign. life a Meister.Design. rigid dlhšia alebo širšia ako 15 m – obr.7.2) je nutná dilatačná škára, ktorá sa prekryje prechodovým profilom. Tieto škáry sú dôležité aj medzi dvoma vedľa seba ležiacimi miestnosťami, v prechodoch medzi dverami (obr.8), v otvorených prechodoch a v miestnostiach s členitým pôdorysom. Pre hladké prechody medzi susediacimi, nižšími plochami resp. pri podlahových krytinách alebo ukončeniach pred vyššími susediacimi prahmi, kachličkami, obkladačkami, a podobne, použite bezpodmienečne prechodový a ukončovací profil. Čisté zakončenie sa u schodov docieli schodovým profilom.
Vo vstupnom priestore by mala byť umiestnená dostatočne veľká čistiaca prechodná zóna (napr. rohožka, koberec) na ochranu podlahy pred znečistením (obr.15). Nepoužívajte žiadne gumou potiahnuté podložky, lebo pri dlhšom kontakte najmä pri designových podlahách môže dôjsť k trvalému sfarbeniu. Okrem toho musia byť nohy stoličiek a nábytku zaopatrené filcovými podložkami. Kancelárske stoličky, kontajnery atď. s otočnými kolieskami musia byť tiež chránené mäkkou vrstvou v zmysle noriem (kolieska na tvrdé podlahoviny) (obr.16).
Farebné gumové, kaučukové alebo umelohmotné nábytkové klzáky a koliečka ako aj pneumatiky môžu na designových podlahách zapríčiniť sfarbenie. Podľa možností používajte svetlé kolieska, pneumatiky a nábytkové klzáky. V týchto silne namáhaných priestoroch je treba chrániť parkety Meister a podlahy Lindura pomocou zodpovedajúcich podložiek na ochranu podláh (polykarbonátových podložiek) (obr.16.1).
obr.cely

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.