pozdĺžny V-spoj

V-spoj pozd. s
ilustračný obrázok