Podlahové kúrenie s chladením

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

Návod na pokládku


Podlahy MEISTER na podlahových konštrukciách vyhrievaných teplovodným kúrením s funkciou chladenia

Všetky podlahy MEISTER sú vhodné na pokládku na regulovateľné teplovodné podlahové kúrenie s funkciou chladenia.
Nasledujúce opatrenia a špeciálne funkcie musia byť dodržané pri pokládke na teplovodné podlahovým kúrenie s funkciou chladenia:

| Funkcia chladenia by sa mala používať
iba pri izbovej teplote > 26 ° C.

| Teplota chladenia nesmie prekročiť 2 až 3 ° pod izbovú teplotu a teda nesmie klesnúť pod 23 ° C.

| Relatívna vlhkosť vzduchu pri povrch ochladenej podlahy nesmie prekročiť 75%.

| Pre nerušený prenos chladenia nesmie byť podlaha zakrytá kobercami a podobne.

| Parkety MEISTER, podlaha Nadura a podlaha Lindura by mala byť celoplošne nalepená z dôvodu optimalizácie prechodu tepla. Ostatné podlahy MEISTER môžu byť položené plávajúcim spôsobom v súlade s návodom na pokládku.

| Na minimalizáciu sezónnych rozdielov v relatívnej vlhkosti vzduchu by mala byť aj vo vykurovacom období rel. vlhkosť > 40%.
Doporučuje sa použitie zvlhčovača vzduchu na udržanie optimálnej relatívnej vlhkosti vzduch.

| Na preverenie a kontrolu aktuálnych klimatických podmienok sa doporučuje inštalácia záznamníka údajov o teplote a vlhkosti (napr. fidbox®). Tieto parametre je možné prekontrolovať aj manuálne s infračerveným teplomerom a vlhkomerom. Základom pre zdravú klímu v miestnosti je teplota cca. 18-22 ° C a relatívna vlhkosť vzduchu cca. 30–65%.

| Znalci na pokladanie podláh a parkiet neodporúčajú spustené aktívne chladenie dlhšie ako 14 dní (potom neaktívna fáza najmenej 14 dni). Pre dlhodobé fázy chladenia resp prevádzkovanie > 21 dní / rok by malo byť v miestnosti nainštalované iné chladenie (klimatizacia).

| Zásadne je nutné dodržať príslušné pokyny na čistenie a ošetrovanie.
Možné riziká a poškodenia
v prípade nedodržania vyššie uvedených bodov:


| Deformácie a prehnutia jednotlivých lamiel

| Tvorenie škár na pozdĺžnych a na čelných stranách lamiel

| Delaminácia / oddeľovanie hornej vrstvy

| Rosný bod alebo kondenzácia a teda aj poškodenie podkladu (poter)

Každý priestor, ktorý má byť celoplošne vykurovaný, predpokladá v súvislosti s budúcim využitím plánovanie a koordináciu s ohľadom na vykurovací systém, poter a rôzne podlahové krytiny. Len tak je možné zabezpečiť trvalú optimálnu a bezchybnú funkčnosť.
Počas realizácie takejto špeciálnej podlahovej konštrukcie je veľmi dôležité, aby všetky výkony boli prevádzané odborne a v súlade s príslušnými normami. Dodávky a inštalačné postupy musia zodpovedať stavu techniky, príslušným všeobecným predpisom a normám, ako aj návodom na montáž a pokládku jednotlivých dodávateľov systémov a výrobcov.
Príslušné informácie poskytuje Spolková asociácia pre povrchové vykurovanie a povrchové chladenie e. V. (BVF).


Dôležité: Uvedené body musia byť prevedené, resp. potvrdené podľa príslušných predpisov odborníkmi (architekt, kúrenárska firma, atď).

Ďaľšie informácie vychádzajú z noriem DIN EN 1264, DIN EN 15377 a DIN EN 12831, ako aj
Spolkovej asociácie pre povrchové vykurovanie a povrchové chladenie e. V. (BVF).

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.