Podlahové kúrenie: laminátové podlahy MEISTER

Laminátové podlahy Meister na podlahových konštrukciách vyhrievaných teplovodným kúrením

Všetky laminátové podlahy MEISTER sú vhodné na pokládku na regulovateľné teplovodné podlahové kúrenie.
Prípravné opatrenia:
Každý priestor, ktorý má byť celoplošne vykurovaný, predpokladá v súvislosti s budúcim využitím plánovanie a koordináciu s ohľadom na vykurovací systém, poter a rôzne podlahové krytiny. Len tak je možné zabezpečiť trvalú optimálnu a bezchybnú funkčnosť. Počas realizácie takejto špeciálnej podlahovej konštrukcie je veľmi dôležité, aby všetky výkony boli prevádzané odborne a v súlade s príslušnými normami. Dodávky a inštalačné postupy musia zodpovedať stavu techniky, príslušným všeobecným predpisom a normám, ako aj návodom na montáž a pokládku jednotlivých dodávateľov systémov a výrobcov. Podlaha nemôže byť prikrytá žiadnou rohožou, podložkou, kobercom, behúňom, lebo prikrytie môže zapríčiniť nárast teploty a podlahy tohto typu reagujú deformáciou a tvorením špár. Pozor! Prechodové profily sa pri podlahovom kúrení upevňujú lepidlom.
 
Poter – skúška vlhkosti – zrelosť na pokládku
Po realizácii a potrebnom vyzretí je možné začať poter vykurovať. Úplné vyschnutie (zrelosť na pokládku) je pre prevádzané prípravné opatrenia a opatrenia na pokládku laminátových podláh MEISTER nevyhnutným predpokladom a teda má rozhodujúci význam. A to preto, lebo bežne v rámci kontroly podlahy prevádzané merania vlhkosti nie je možné pri podlahovom kúrení z dôvodu nebezpečenstva poškodenia spoľahlivo previesť. Z uvedeného vyplýva, že vyschnutie poteru na kúrení musí byť prevedené postupným zvyšovaním a znižovaním výkonu kúrenia (s prestávkou v kúrení) pred položením každého typu podlahoviny. Pre zrelosť na pokládku podláh MEISTER smie vlhkosť (podľa DIN 4725, Diel 4 – merané CM prístrojom) dosiahnuť pri cementových poteroch maximálne 1,8 CM-% a pri anhydrických poteroch maximálne 0,3 CM-%.
 
 Zvláštne opatrenia (zvyšovanie a znižovanie výkonu kúrenia)
Objednávateľ by si mal všímať nasledovné detaily, resp. nechať si ich previesť kompetentnou inštitúciou:
-          doba zretia poteru je minimálne 28 dní od jeho položenia do začiatku prvého spustenia vykurovania, resp. podľa údajov výrobcu
-          pri nábehu vykurovania (zvyšovaní výkonu) sa teplota postupne denne zvyšuje, až kým kúrenie nedosiahne plný (maximálny) výkon
-          priebeh zvyšovania výkonu kúrenia musí prebiehať v súlade s protokolom opatrení
-          časový plán na stupňovanie výkonu kúrenia obsahuje minimálny čas na tento úkon, každý deň navyše prináša dodatočnú istotu
-          laminátové podlahy MEISTER sa (podľa DIN 18 356, 18 365 a 18 367) môžu pokladať pri minimálnej teplote poteru 15˚ C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 50 do max. 75 %
-          po pokládke podlahy (dohotovení) sa musí uvedená klíma udržiavať po dobu 1 týždňa (doba tuhnutia a vytvrdenia lepidiel a iných použitých výrobných materiálov a vrstiev)
-          po položení parkiet MEISTER nesmie byť prekročená maximálna teplota povrchu 26˚ C
  
Dôležité: Uvedené body musia byť prevedené, resp. potvrdené podľa príslušných predpisov odborníkmi (architekt, kúrenárska firma, atď)
 
Kolekcie bez izolácie proti kročajovému hluku
odpor priepustnosti tepla m²K/W pri pokládke na MEISTER-Duo-Guard (2 mm penová fólia s integrovanou parozábranou)
odpor priepustnosti tepla m²K/W pri pokládke na MEISTER-Silence 25 DB resp. 15DB (majú integrovanú parozábaranu)
MELANGO
-
 0,09
TALAMO - 0,07
MICALA
  0,07
LB 85
-
 0,07
LD 95
-
 0,07
LD 75
-
 0,07
LC 75
-
 0,07
LC 55 0,104 -
LC 50
0,104
 
 
Kolekcie s integrovanou izoláciou proti kročajovému hluku
odpor priepustnosti tepla m²K/W pri pokládke na MEISTER-PE fóliu - parozábranu
MELANGO S
0,083
TALAMO S
0,075
MICALA S
0,075
LD 95 S 0,075
LD 75 S 0,075
LC 75 S 0,075
LC 55 S
0,07

lamino