Podlahové kúrenie elektrické

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

Návod na pokládku

Podlahy MEISTER na elektrickom podlahovom kúrení

Všetky podlahy MEISTER sú vhodné na pokládku na prídavné elektrické plošné kúrenie s výkonom max. 125 W/m².

 

Tieto vykurovacie systémy musia teplo vyžarovať  celoplošne a rovnomerne.
Vlhké miestnosti sú z inštalácie takéhoto vykurovacieho systému vylúčené.

Je nutné dodržovať príslušné technické podmienky spoločnosti MEISTER a príslušných výrobcov podlahového vykurovania, ako aj aktuálne platné normy a smernice. Pokiaľ sú vykurovacie rohože určené od výrobcu na celoplošné lepenie, je nutné dodržiavať aj odporúčania na stavbu a lepidlo od výrobcu lepidla.

Pokládka podlahy musí byť prevedená podľa pokynov výrobcu a musí vyhovovať príslušnému využívaniu. Platia požiadavky podľa VOB časť C DIN 18356 Parketové práce alebo podľa DIN 18365 Podlahové prace, ako aj stavu techniky.

Podlahy MEISTER vyžadujú stálu klímu miestnosti s relatívnou vlhkosťou cca. 30 - 65 % pri izbovej teplote cca 20 ° C.
Pokiaľ máte oveľa nižšiu vlhkosť alebo ju očakávate, doporučuje sa
používať zvlhčovač vzduchu (odparovač). Tak sa vyhnete extrémnemu vysychaniu podlahy MEISTER.
Povrchová teplota podlahy nesmie prekročiť 29 ° C, preto je nevyhnutné osadenie regulácie teploty so snímačom teploty podľa pokynov výrobcu.

Všetky druhy dreva sú vhodné - v závislosti od klímy v miestnosti môže dôjsť k prirodzenému správaniu dreva a to k nadmernému napučaniu alebo vysychaniu.

Podlahy nesmú byť zakryté napr. kobercami, bežcami, rohožami alebo iným podložkami, pretože tieto môžu spôsobiť hromadenie tepla.

fidbox®
Vlhkosť vzduchu a kolísanie teploty môžu ovplyvniť životnosť a hodnotovú stabilitu podlahy. Preto odporúčame použiť fidbox® (merací prístroj fy Floorprotector), s dlhodobými dátovými záznamami teploty (°C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (%) vytvorené v bezprostrednej blízkosti podlahy a možné čítať pomocou čítačky. V prípade vzniku škodového prípadu, je možné pomocou záznamov rýchlo objasniť, prečo došlo ku škodám a tak sa vyhnúť zdĺhavému hľadaniu príčin ich vzniku.

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.