odolnosť na mechanickú záťaž

mech.z
  podlahy sú vďaka svojej nadpriemerne hrubej vrchnej vrstve obzvlášť odolné na mechanické zaťaženie.