Obytné zimné záhrady

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

 

Návod na pokládku
pre obytné zimné záhrady

Obytná zimná záhrada je zimná záhrada,
ktorá je určená na celoročné použitie ako spoločenská miestnosť
na komfortnú teplotu (viac ako 19 ° C).
To znamená, že
teplota by ani v zime nemala klesnúť nižšie ako 15 ° C.
V lete je slnečné ohrievanie prostredníctvom prirodzeného tienenia a/alebo konštrukčných opatrení ako vetranie, vhodné zasklenie a ochrana pred slnkom zodpovedajúcim miestnym podmienkam a orientácii obmedzované tak, aby sa zabránilo nadmerným výkyvom teploty podlahy.
Treba dodržovať vnútorné klimatické podmienky:
| klima pri pokládke: teplota vzduchu v miestnosti
by mala byť 20 ° C (najmenej 15 ° C), relatívna
vlhkosť vzduchu medzi 30 a 65%
| trvalá obytná klíma: teplota vzduchu v miestnosti
medzi 18 a 22 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu
medzi 30 a 65%
Povrchová teplota podlahy
nesmie byť trvale nad 29 ° C.
Pokládku je možné vykonať iba na podklad,
ktorý zodpovedá podmienkam z
DIN 18356 "Parketové práce" a DIN 18365
„Práce na podlahovej krytine“ .
| Spodná konštrukcia je trvale chránená proti
stúpajúcej vlhkosti zo zeme
| Spodná konštrukcia je izolovaná tak, že
môžu byť vylúčené poškodenia v dôsledku teplotných rozdielov alebo kondenzácie vodných pár.
| Pre potery je nutné merať hodnoty zvyškovej vlhkosti pred pokládkou pomocou merania CM
a následne dodržiavať:
| Cementový poter vyhrievaný / nevyhrievaný:
1,8 CM% / 2,0 CM%,
| Anhydritový poter vyhrievaný / nevyhrievaný:
0,3 CM% / 0,5 CM%
| Podklad musí byť skontrolovaný z hľadiska pripravenosti na pokládku. Musí byť predovšetkým suchý, čistý, bez prasklín, bez oddeľovacích prostriedkov, ako aj pevný v ťahu a tlaku.
.
Pokiaľ je na podklade nivelačná hmota, je nevyhnutné prísne dodržiavať predpísané vnútorné klimatické podmienky, požadovanú prípravu povrchu (brúsenie,
základný náter ...) a časy sušenia.


Balíky sa musia pred otvorením aklimatizovať.
Skladujte ich neotvorené a položené rovno na ploche asi 48 hodín (v zime asi 3–4 dni) v strede miestnosti, v ktorej sa bude podlaha pokladať.


V prípade celoplošného lepenia dodržujte špecifické podmienky predpísané výrobcom lepidla (klimatické podmienky v miestnosti, časy tuhnutia, vhodné množstvo lepidla).
Svetlostálosť podláh MEISTER (okrem
parkiet a drevenej podlahy Lindura) je testovaná v súlade s normou EN ISO 105-B02 a vyhovujúca najvyšším požiadavkám. Napriek tomu, nie sú vylúčené farebné zmeny v dôsledku silného a
dlhodobého slnečného žiarenia.
Dodržte pokyny na inštaláciu pre konkrétny výrobok.

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.