Návod na montáž designovej podlahy MeisterDesign. pro DD 200

navod pro

 

Pri pokládke vo vlhkých priestoroch (trieda A0, napr. kúpeľne) sa ukončenia k stenovým spojom a okrajovým oblastiam musia príslušne utesniť. Táto podlaha nie je vhodná na pokládku v exteriéri, ani v sprchách, verejných umyvárňach a saunách. Pre ošetrovne a lekárske ambulancie platia osobitné požiadavky.

Rozhodli ste sa pre dizajnovú podlahu MEISTER. Ďakujeme za dôveru a blahoželáme vám ku kúpe výnimočného produktu. Dlhoročné skúsenosti našich odborníkov a moderná výrobná technológia zabezpečujú produkt kvality - made in Germany. V tomto návode na pokládku a údržbu sme pre vás zostavili najdôležitejšie informácie pre pokládku a uloženie designovej podlahy MEISTER. Pre pokládku dizajnových podláh MEISTER potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: rezací nôž s trapézovou čepeľou alebo nôž na koberce, rozkladací meter, ceruzka, uholník alebo uhlomer, vhodnú zubovú špachtľu podľa pokynov výrobcu lepidla, prítlačný valec > 50 kg.

Lepidlá, ktoré neuvoľňujú emisie, neobsahujú rozpúšťadlá resp. sú certifikované podľa RAL UZ113 alebo EC1.

Príslušné lepidlá vám odporučí technická podpora pre zákazníkov spoločnosti MeisterWerke alebo ich nájdete na stránke www.meister.com. Odporúčania ohľadom lepidiel sú založené na rozsiahlych skúsenostiach výrobcu lepidiel. Kvôli rozdielnosti pomerov na mieste pokládky nie je z našich údajov možné vyvodiť žiadne nároky na záruku. Za použitie lepiaceho systému nepreberáme žiadne ručenie. Z toho dôvodu odporúčame, aby ste pred pokládkou vykonali dostatok vlastných pokusov alebo kontaktovali technickú podporu výrobcu lepidla.

Všeobecné upozornenia
Pokládka sa realizuje celoplošným zalepením na odborne pripravenom podklade. Riaďte sa šípkou smeru na zadnej strane lamiel. Pokladajte vždy v smere šípky! Pre hladké prechody medzi susediacimi, nižšími plochami resp. pri podlahových krytinách alebo ukončeniach pred vyššími susediacimi prahmi, kachličkami, obkladačkami alebo podobne, použite bezpodmienečne prispôsobovací a ukončovací profil. Čisté zakončenie sa u schodov docieli schodovými lištami. Pri pokládke dávajte pozor, aby ste od všetkých stien zachovali vzdialenosť 5 milimetrov. Tento odstup sa musí dodržať aj pri všetkých stĺpoch, rozvodoch vykurovania, oceľových dverových zárubniach a pod. Drevené zárubne dverí sa môžu prípadne skrátiť. Za tým účelom položte voľnú lamelu nášľapnou stranou smerom dole proti zárubni a zárubňu pozdĺž tejto lamely odrežte.

Pri pokládke vo vlhkých priestoroch (A0) sa ukončenia k stenovým spojom a okrajové oblasti musia utesniť, napríklad so silikónom bez plastifikátorov alebo silikónu na prírodný kameň.
Škáry utesnené trvalo elastickým silikónom sa považujú za údržbové škáry a vyžadujú si permanentnú údržbu a starostlivosť, aby sa zabránilo následným škodám.

Aby ste ochránili podlahu pred škrabancami, mali by ste okrem toho vybaviť nohy stoličiek a nábytku s plstenými chráničmi; kancelárske stoličky, kontajnery atď. s otočnými vodiacimi kolieskami musia byť tiež chránené mäkkou vrstvou v zmysle noriem (typ W).

Farebné gumové, kaučukové alebo plastové klzáky a kolieska ako aj tmavé pneumatiky na auto, bicykel alebo prístroje môžu prípadne na podlahových krytinách zanechávať šmuhy. Používajte prosím v prípade možností nemigrujúce nábytkové klzáky, kolieska či pneumatiky. Pri výrobe podlahovej krytiny môžu byť za účelom ochranypovrchu použité prostriedky na zníženie trenia, ktoré môžu za určitých podmienok zanechať stopy. Tie je možné bezproblémov očistiť z povrchu v rámci konečného upratovania stavby a nepredstavujú dôvod na reklamáciu.

Čistiace prostriedky na sanitu, chemikálie každého druhu ako rozpúšťadlá, prostriedky na dezinfekciu rán a pokožky, farby na vlasy, mazivá, odstraňovače laku, acetón, atrament do popisovačov alebo guľôčkových pier atď. môžu zanechať trvalé škvrny.

 

Prípravné opatrenia

Pred otvorením sa musia balíky s podlahovými lamelami aklimatizovať. Kvôli tomu ich nechajte neotvorené ležať približne 24 hodín (v zime 2 dni) uprostred miestnosti, v ktorej ich chcete klásť. Balíky nepokladajte pri vlhkých alebo čerstvo vytapetovaných stenách. Pred začatím pokládky musia byť vstavané vonkajšie dvere a okná a taktiež musia byť dokončené všetky maliarske a lakovnícke práce. Teplota v miestnosti by mala byť cca 20 °C (minimálne 15°C), relatívna vlhkosť vzduchu cca 30–65 percent. Podklady k pokládke sa musia pokladať ako pripravené na pokládku podľa všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časťC, DIN 18 365 „Pokladanie parketových podláh“. Podklady musia byť teda suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM-prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 percentá (pri podlahovom kúrení 1,8 percent), anhydritové potery maximálne 0,5 percenta (pri podlahovom kúrení 0,3 percent). Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202, tabuľka 3, riadok 4. Odporúčame technický informačný list 02 centrálneho združenia pre parkety a podlahovú techniku (Zentralverband für Parkett und Fussbodentechnik) a BEB.  Nanášaná hrúbka príslušnej určenej vyhladzovacej a nivelačnej hmoty je v prípade dizajnových podláh minimálne 2 mm. Zásadne platia kontrolné a informačné povinnosti podľa DIN 18365 „Pokládka podlahových krytín“. Pri nepodpivničených priestoroch musí byť, podľa platných predpisov pozemných stavieb, zo strany stavby základová doska izolovaná proti prenikaniu vlhkosti zo zeme podľa DIN 18 195, aby sa predišlo poškodeniu vlhkosťou. Pred pokládkou preskúšajte všetky lamely pri dennom svetle, či nemajú vo farbe a štruktúre viditeľné chyby. Po pokládke lamiel nemožno uplatňovať záručné nároky. Pomocou dostatočne veľkej čistiacej zóny v priestore vstupu ochránite podlahu pred hrubým a rýchlym znečistením. Nepoužívajte pogumované rohože, pretože dlhší kontakt môže spôsobiť k trvalému sfarbeniu. Odporúčame pokladať lamely v pozdĺžnom smere k dopadu svetla. V prípade úzkych alebo dlhých miestností by ste mali smer kladenia lamiel prispôsobiť rozmerom miestnosti. Aby ste opticky zväčšili úzke miestnosti, pokladajte lamely priečne. Lamely pokladané pozdĺžne chodbu opticky zúžia. Dizajnové podlahy si vyžadujú trvalú bytovú klímu s relatívnou vlhkosťou vzduchu cca 30 – 65 % pri teplote v miestnosti 18 – 22 °C.

 

Pokládka 
Nanášanie lepidla sa spravidla realizuje ozubením na lepidlo určeným výrobcom lepidla. Všetky údaje výrobcu lepidla, ako napr. doby schnutia alebo zavädnutia musia byť dodržané. Lepidlo sa musí naniesť na celú plochu, bezpodmienečne sa musí zabrániť chybným miestam. Naneste lepidlo len na toľko lamiel, koľko ich dokážete položiť počas otvorenej doby (doba spracovateľnosti) resp. koľko ich dokážete uložiť (dĺžka ramien). Lepidlo, ktoré sa omylom dostane na povrch, musíte okamžite bezo zvyšku odstrániť (napr. vhodnými čistiacimi utierkami). Dôležité je prevalcovanie podlahovej krytiny prítlačným valcom. Lamely môžete 1 až 2-krát narezať rezacím nožom (trapézová čepeľ) alebo nožom na koberce a následne zalomiť.

Všeobecné upozornenia k čisteniu a ošetrovaniu
Údržba podláh MEISTER je veľmi ľahká. Pomocou vyhradených miest na čistenie, napr. rohožiek, môžete ľahko predísť ich znečisteniu. Treba zabrániť vzniku kaluží alebo trvalej vlhkosti na podlahe. Parné čističe nie sú vhodné na údržbu podlahy. Nepoužívajte mlieko alebo prášok na drhnutie, pretože tieto prostriedky môžu poškodiť povrch podlahy. Podlahu môžete denne čistiť zametaním alebo vysávaním (pomocou mopu, vlasovej metly alebo suchého vysavača). Po položení a v závislosti od stupňa používania a miery znečistenia by ste podlahu mali čistiť vhodnými čistiacimi prostriedkami. Pre optimálnu starostlivosť a dlhodobé zachovanie hodnoty vašej podlahy používajte produkty Dr. Schutz. Váš špecializovaný predajca vám poskytne príslušné prostriedky na údržbu. Podbrobné informácie o čistení a údržbe nájdete v našej brožúre o údržbe alebo na internete na www.meister.com. Dodržiavajte, prosím, pokyny na používanie uvedené na etiketách.

Pre pokládku na podlahy s teplovodným podlahovým kúrením dostanete od svojho špecializovaného predajcu osobitný návod na pokládku. O ďalších podrobnostiach vás bude informovať váš špecializovaný predajca.