Návod na montáž designovej podlahy MeisterDesign. life DD 800

navodlife

Pri pokládke vo vlhkých priestoroch (trieda A0, napr. kúpeľne) sa ukončenia k stenovým spojom a okrajovým oblastiam musia príslušne utesniť. Táto podlaha nie je vhodná na pokládku v exteriéri, ani v sprchách, verejných 
umyvárňach a saunách. Pre ošetrovne a lekárske ambulancie platia osobitné požiadavky.

Rozhodli ste sa pre dizajnovú podlahu MEISTER. Ďakujeme za dôveru a blahoželáme vám ku kúpe výnimočného produktu. Dlhoročné skúsenosti našich odborníkov a moderná výrobná technológia zabezpečujú produkt kvality - made in Germany. V tomto návode na pokládku a údržbu sme pre vás zostavili najdôležitejšie informácie pre pokládku a uloženie designovej podlahy MEISTER. Pre pokládku designových podláh MEISTER potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: Gumové kladivo s bielou hlavou (nefarbiace), rezací nôž s trapézovou čepeľou, chvostová alebo elektrická píla, rozkladací meter, ceruzka, dištančné kliny, uholník alebo uhlomer.

Pokiaľ produkty nie sú pri výrobe vybavené kašírovaním Silence, musia sa na izoláciu použiť systémové izolačné podložky SilenceGrip MEISTER  (viď. návod) (CS hodnota > 400 kPa). Iné izolačné podložky musia spĺňať vyššie požiadavky podľa technického listu „TM 1“ MMFA pre podlahové krytiny triedy 2.

 

Všeobecné upozornenia
Podlaha je ukladaná ako plávajúca a bez použitia lepidla. Špeciálne vyvinutý Click-spoj Maxiclic (systém Fold Down) umožňuje rýchlu a bezpečnú pokládku. Lamelu najprv stranou s perom pozdĺžne zasuňte do drážky predchádzajúceho radu (obr. A)
AB

a čelnou stranou vložte do predchádzajúcej lamely (obr. B). Spoj Maxiclic následne zaistite údermi pomocou bieleho gumového kladiva (obr. B).

Pokiaľ je vaša plocha kladenia dlhšia alebo širšia ako 15 metrov, dilatačná škára je nevyhnutná. Škáru prekryjete prechodovým profilom. Tieto škáry sú dôležité aj medzi dvoma vedľa seba ležiacimi miestnosťami, v prechodoch medzi dverami, medzi otvorenými prechodmi a v miestnostiach s členitým pôdorysom.

Pre hladké prechody medzi susediacimi, nižšími plochami resp. pri podlahových krytinách alebo ukončeniach pred vyššími susediacimi prahmi, kachličkami, obkladačkami alebo podobne, použite bezpodmienečne prispôsobovací a ukončovací profil. Čisté zakončenie sa u schodov docieli schodovými lištami. Pri pokládke dávajte pozor, aby ste od všetkých stien zachovali vzdialenosť minimálne 5 milimetrov. Tento odstup sa musí dodržať aj pri všetkých stĺpoch, rozvodoch vykurovania, oceľových dverových zárubniach a pod. Drevené zárubne dverí sa môžu prípadne skrátiť. Za tým účelom položte voľnú lamelu nášľapnou stranou smerom dole proti zárubni a zárubňu pozdĺž tejto lamely odrežte. Pri pokládke vo vlhkých priestoroch (A0) sa ukončenia k stenovým spojom a okrajové oblasti musia utesniť. Pri celoplošnom lepení napríklad so silikónom bez plastifikátorov alebo silikónu na prírodný kameň. Pri plávajúcej pokládke použite vodeodolnú soklovú lištu MEISTER Profil 20 PK Aqua alebo hliníkové profily v kombinácii s trvalo elastickým silikónom bez plastifikátorov alebo silikónom na prírodný kameň (obr. C + D).
CD

V priestoroch, kde sa nedajú použiť žiadne soklové lišty alebo hliníkové profily, sa musí použiť polyetylénová výplňová tesniaca hmota (bez obsahu plastifikátorov) na dilatačné škáry v kombinácii s trvalo elastickým silikónom bez plastifikátorov alebo silikónovom na prírodný kameň (obr. E).
E

Škáry utesnené trvalo elastickým silikónom sa považujú za údržbové škáry a vyžadujú si permanentnú údržbu a starostlivosť, aby sa zabránilo následným škodám.

Aby ste ochránili podlahu pred škrabancami, mali by ste okrem toho vybaviť nohy stoličiek a nábytku s plstenými chráničmi; kancelárske stoličky, kontajnery atď. s otočnými vodiacimi kolieskami musia byť tiež chránené mäkkou vrstvou v zmysle noriem (typ W). Farebné gumové, kaučukové alebo plastové klzáky a kolieska ako aj tmavé pneumatiky na auto, bicykel alebo prístroje môžu prípadne na podlahových krytinách zanechávať šmuhy. Používajte prosím v prípade možností nemigrujúce nábytkové klzáky, kolieska či pneumatiky.

Pri výrobe podlahovej krytiny môžu byť za účelom ochrany povrchu použité prostriedky na zníženie trenia, ktoré môžu za určitých podmienok zanechať stopy. Tie je možné bez problémov očistiť z povrchu v rámci konečného upratovania stavby a nepredstavujú dôvod na reklamáciu.

Čistiace prostriedky na sanitu, chemikálie každého druhu ako rozpúšťadlá, prostriedky na dezinfekciu rán a pokožky, farby na vlasy, mazivá, odstraňovače laku, acetón, atrament do popisovačov alebo guľôčkových pier atď. môžu zanechať trvalé škvrny.

Miesta na postavenie ťažkých predmetov zariadenia (napr. kusy nábytku atď.) je potrebné zväčšiť pomocou platní na rozloženie tlaku, aby sa zabránilo odtlačkom a poškodeniam.

Prípravné opatrenia
Pred otvorením sa musia balíky s podlahovými lamelami aklimatizovať. Kvôli tomu ich nechajte neotvorené ležať približne 24 hodín (v zime 2 dni) uprostred miestnosti, v ktorej ich chcete klásť. Balíky nepokladajte pri vlhkých alebo čerstvo vytapetovaných stenách. Pred začatím pokládky musia byť vstavané vonkajšie dvere a okná a taktiež musia byť dokončené všetky maliarske a lakovnícke práce. Teplota v miestnosti by mala byť cca 20 °C (minimálne 15°C), relatívna vlhkosť vzduchu cca 30–65 percent. Podklady k pokládke sa musia pokladať ako pripravené na pokládku podľa všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časťC, DIN 18 365 „Pokladanie parketových podláh“. Podklady musia byť teda suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM-prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne 2 percentá (pri podlahovom kúrení 1,8 percent), anhydritové potery maximálne 0,5 percenta (pri podlahovom kúrení 0,3 percent). Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202, tabuľka 3, riadok 4. Odporúčame technický informačný list 02 centrálneho združenia pre parkety a podlahovú techniku (Zentralverband für Parkett und Fussbodentechnik) a BEB. V prípade starých keramických podkladov so škárami širšími ako 7 mm a hĺbkou viac než 2 mm je tieto potrebné vyrovnať vhodnými tmelmi. Pri nepodpivničených priestoroch musí byť, podľa platných predpisov pozemných stavieb, zo strany stavby základová doska izolovaná proti prenikaniu vlhkosti zo zeme podľa DIN 18 195, aby sa predišlo poškodeniu vlhkosťou. Podlahy značky MEISTER môžete klásť aj na existujúce podlahové krytiny, ako napr. podlahy z PVC, linolea alebo kamenné dlažby, pokiaľ sú staré podlahové krytiny pevne prilepené a bez výskytu neprilepených miest. Textilné podklady, ako napr. lepené koberce, vpichované textílie atď. je potrebné nielen z technických ale aj hygienických dôvodov odstrániť.
Pred pokládkou preskúšajte všetky lamely pri dennom svetle, či nemajú vo farbe a štruktúre viditeľné chyby. Po pokládke lamiel nemožno uplatňovať záručné nároky.

Pomocou dostatočne veľkej čistiacej zóny v priestore vstupu ochránite podlahu pred hrubým a rýchlym znečistením.

Nepoužívajte pogumované rohože, pretože dlhší kontakt môže spôsobiť k trvalému sfarbeniu.

Odporúčame pokladať lamely v pozdĺžnom smere k dopadu svetla. V prípade úzkych alebo dlhých miestností by ste mali smer kladenia lamiel prispôsobiť rozmerom miestnosti. Aby ste opticky zväčšili úzke miestnosti, pokladajte lamely priečne. Lamely pokladané pozdĺžne chodbu opticky zúžia. Dizajnové podlahy si vyžadujú trvalú bytovú klímu s relatívnou vlhkosťou vzduchu cca 30 – 65 % pri teplote v miestnosti 18 – 22 °C.

Pokládka
Najskôr skontrolujte, či podklad zodpovedá podmienkam uvedeným v bode “Prípravné opatrenia”. Ďalej použite MEISTER SilenceGrip ako izolačnú podložku. Lamely môžete 1 až 2-krát narezať rezacím nožom (trapézová čepeľ) a následne zalomiť. Rovnako môžete aj píliť pomocou dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou, ako aj zlomiť pákovou rezačkou. Pri rezaní elementov dbajte prosím na tú stranu, na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole.

Krok 1
Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene. Na všetkých lamelách, ktoré chcete položiť v prvom rade, odstráňte výlučne perá na pozdĺžnej strane (obr. 1).
12
Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny so vzdialenosťou najmenej 5 milimetrov (obr. 2).

Krok 2
Nasledujúcu celú lamelu vložte čelnou stranou do lamely 1 a zaistite ju údermi bielym gumovým kladivom (obr. 3).
3
Položte ďalšie lamely tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti.

Krok 3
Dávajte pozor, aby lamely prvého radu boli priamo vyrovnané. Prvú lamelu druhého radu rozrežte na cca 80 centimetrov (pri DB 800 na cca 50 – 60 centimetrov). Túto lamelu vložte perom pod uhlom do drážky predchádzajúceho radu lamiel a rotujúcim pohybom dopredu a nadol lamelu pomaly zatlačte nadol (obr. 4).
4

Krok 4
Celá nasledujúca lamela druhého radu sa znovu najprv pozdĺžne vloží do predchádzajúcej položenej lamely a ešte pred spustením sa čelnou stranou tesne prisunie k predchádzajúcej lamele. Následne rotujúcim pohybom dopredu a nadol lamelu pomaly zatlačte nadol (obr. 5).
56

Zaistenie na čelnej strane následne vykonajte údermi pomocou bieleho gumového kladiva (obr. 6).

Krok 5
Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Nezabudnite, že presadenie medzi čelnými spojeniami musí byť vždy minimálne 30 centimetrov (obr. 7) (pri DB 800 cca 20 centimetrov).
7

Krok 6
Posledné lamely každého radu sa prirežú tak, aby bol zohľadnený odstup od steny najmenej 5 milimetrov. K zalícovaniu posledného radu použite zvyšný kúsok lamely, aby sa vyznačila zostávajúca šírka (treba vziať do úvahy najmenej 5 milimetrov odstupu od steny). Začnite s pokládkou posledného radu v pravom rohu miestnosti a lamelu vložte pozdĺžne do predchádzajúceho radu (obr. 8).
8
Nasledujúcu lamelu ako predtým vložte pozdĺžne a uložte čelnou stranou do predchádzajúcej lamely. Zaistenie na čelnej strane znovu vykonajte údermi gumovým kladivom.

Krok 7
Následne sa musia odstrániť dištančné kliny pozdĺž stien. Na zakrytie obvodových dilatačných medzier použite soklové lišty MEISTER s farebne zladenými dekoračnými povrchmi. Zabráňte prosím kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktmi.

 

V prípade demontáže musíte vytočiť celý rad lamiel smerom nahor z pozdĺžneho profilu (obr. 9).
910
Potom môžete rovno ležiace lamely čelne od seba poodsúvať (obr. 10). Blokovacia mechanika tak zostáva nedotknutá a lamely sa môžu ďalej spracovávať.

 

Všeobecné upozornenia k čisteniu a ošetrovaniu
Údržba podláh MEISTER je veľmi ľahká. Pomocou vyhradených miest na čistenie, napr. rohožiek, môžete ľahko predísť ich znečisteniu. Treba zabrániť vzniku kaluží alebo trvalej vlhkosti na podlahe. Parné čističe nie sú vhodné na údržbu podlahy. Nepoužívajte mlieko alebo prášok na drhnutie, pretože tieto prostriedky môžu poškodiť povrch podlahy. Podlahu môžete denne čistiť zametaním alebo vysávaním (pomocou mopu, vlasovej metly alebo suchého vysavača). Po položení a v závislosti od stupňa používania a miery znečistenia by ste podlahu mali čistiť vhodnými čistiacimi prostriedkami. Pre optimálnu starostlivosť a dlhodobé zachovanie hodnoty vašej podlahy používajte produkty Dr. Schutz. Váš špecializovaný predajca vám poskytne príslušné prostriedky na údržbu. Podbrobné informácie o čistení a údržbe nájdete v našej brožúre o údržbe alebo na internete na www.meister.com. Dodržiavajte, prosím, pokyny na používanie uvedené na etiketách.

Pre pokládku na podlahy s teplovodným podlahovým kúrením dostanete od svojho špecializovaného predajcu osobitný návod na pokládku. O ďalších podrobnostiach vás bude informovať váš špecializovaný predajca.