Multiclic: laminátové podlahy MEISTER

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01Návod na pokládku podláh MEISTER:
multiclic
 

Laminátové podlahy MEISTER so spojom Multiclic

Obr. 1
Pre pokládku laminátových podláh MEISTER so spojom Multiclic potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: kladivo, dierovaciu alebo elektrickú pílu, popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, kliny (dilatačné kliny), doťahovák, uholník alebo pokosník, MEISTER dorážak In&Out popr. PE fóliu (0,2 mm). Pokiaľ produkty nie sú pri výrobe vybavené Silence-kašírovaním, musíte k dosiahnutiu izolácie použiť zodpovedajúcu MEISTER podložku. Iné podložky musia mať požadovanú tlakovú stabilitu (CS hodnota ≥ 15 kPa).

Podlaha sa pokladá plávajúcim spôsobom a bez lepenia. Špeciálne vyvinutý klikový spoj umožňuje rýchlu a jednoduchú pokládku. Pokladanie je možné dvoma spôsobmi: 1. spôsob (Option 1) čelné a pozdĺžne zasunutie pod uhlom, 2. spôsob (Option 2) pozdĺžne zasunutie pod uhlom a čelné spojenie pomocou MEISTER dorážaku In&Out a ľahkými údermi kladivom.


Obr. 2
Pred pokládkou odstráňte nečistoty z podkladu.


Obr. 3
Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra (hodnota SD ≥ 75m), ktorá slúži ako parozábrana. Okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje poprípade prelepte, alebo použite MEISTER podložku s integrovanou parozábranou.

 


Obr. 4
Položte zodpovedajúcu MEISTER podložku s tlakovou stálosťou
CS hodnota > 15 kPa do bytových priestorov alebo > 60 kPa do nebytových priestorov.

Obr. 5
Pred pokládkou skontrolujte jednotlivé diely podlahy pri dennom svetle, či sa na nich nevyskytujú zjavné vady alebo poškodenie, skontrolujte taktiež farbu a štruktúru. Už položený tovar nie je možné reklamovať!

Obr.6
Pokladajte lamely pomiešané z viacerých balíkov.

Obr. 7
Pri rezaní lamiel dbajte, prosím, na tú stranu, na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou (dekoračnou) vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole. Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene. Z prvej lamely sa musí odrezať perko na krátkej aj dlhej strane. Na všetkých ostatných lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade, sa odstráni perko len na pozdĺžnej strane.

Obr. 8
Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 10 milimetrov.

Obr. 9
Ďaľšiu celú lamelu zasuňte pod uhlom čelnou stranou do lamely 1. Položte ďaľšie lamely tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti.

Obr. 10 + Obr. 14
Posledné lamely každého radu musia byť zrezané tak, aby zostala od steny dilatácia min. 10 mm. Zostávajúci kus poslednej zrezanej lamely môže byť použitý ako prvá lamela niektorého z nasledujúcich radov.


Option 1
Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané. Prvú lamelu druhého radu narežte na cca 80 cm.

Obr. 11
Ďalšia celá lamela sa zasunie pod uhlom čelnou stranou do predchádzajúcej lamely.


Obr. 12 + Obr. 13
Potom ako sú všetky lamely jedného radu čelne spojené, celý rad pozdĺžne zasuňte pod uhlom perkom do drážky do už položeného radu a pomaly zatlačte dole otáčavým pohybom smerom zhora dopredu. Rad pritom musí zapadnúť do predtým položeného radu.
Alternatívne môžete aj každú jednotlivú lamelu čelne pod uhlom zasunúť a potom pozdĺžne ľahkým nadvihnutím a zasunutím pod uhlom spojiť s predchádzajúcim radom. Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom.

  


Option 2

Obr. 15
Prvú lamelu druhého radu narežte cca 80 cm. Túto lamelu zasuňte pod uhlom perkom do drážky položeného predchádzajúceho radu a pomaly zatlačte dole otáčavým pohybom smerom zhora dopredu. Lamela pritom musí zapadnúť do predtým položeného radu.
Nasledujúcu celú lamelu druhého radu zasuňte pod uhlom opäť najskôr pozdĺžne do už položeného radu. Uistite sa, že pozdĺžny spoj je stále tesný.

Obr. 16
Ak ste lamelu vsunuli a lamela leží rovno na podklade, spojte čelné strany MEISTER dorážakom In&Out a ľahkými údermi kladivom. Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom.

Obr. 17
Dbajte na to, aby boli čelné spojenia vždy prekryte presadené o minimálne 30-40 cm.

Obr. 18 + Obr. 19
Lamely posledného radu musia byť pozdĺžne zrezané tak, aby bola dodržaná 10 mm dilatácia od steny. Na správne označenie rezu obráťte lamelu perkom k stene.

Obr. 20
S pokladaním posledného radu začnite v pravom kúte, zasuňte lamelu pozdĺžne do predposledného radu.

Obr. 21
Nasledujúcu lamelu zasuňte a položte. Čelné strany spojte pomocou doťahováku a s ľahkými údermi kladivom.

Obr. 25
Nakoniec musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien.

Obr. 26
Pripevnite príchytky na stenu v odstupoch 40-50 cm. Aby lišta pevne priliehala, príchytky podlľa možnosti neumiestňujte na nerovnosti na stene.

Obr. 27
Lišty zasuňte zvrchu do príchytiek. Susediace lišty zalícujte spoločnou príchytkou. Zabráňte, prosím, kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktmi.

Obr. 22 – Obr. 24
Za účelom demontáže musíte celý rad lamiel vytočiť smerom nahor von z pozdĺžneho profilu. Zámkový spoj zostane takto neporušený a lamely môžete opäť použiť.
 
multiclic
VIDEO
MCP laminat, design, nadura,cely

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.