Multiclic laminátová podlaha

Návod na pokládku laminátových podláh MEISTER so zámkom MULTICLIC
logo multiclic
Pre pokládku laminátových podláh MEISTER potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky:

kladivo, chvostovú pílu, dierovaciu alebo elektrickú pílu ,popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, pokladacie kliny, kliny, doťahovák, uholník alebo pokosník, hranol na dorážanie, popr. PE fóliu(0,2mm).

Najskôr skontrolujte, či podklad zodpovedá podmienkam , ako je uvedené v bode ,,Prípravné opatrenia”. Pokiaľ nie je podlaha priamo vybavená kašírovaním proti kročajovému hluku ( Silence) použite ako izolačný podklad  podložky z ponuky MEISTER (pri použití MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 15 DB alebo MEISTER –Duo -Guard nie je nutná dodatočná PE fólia o hrúbke 0,2 milimetrov). Podložky z iných zdrojov musia spĺňať predpísanú tlakovú stabilitu (hodnota CS≥ 15 kPa, pri vysoko namáhaných priestorochCS≥ 60 kPa ) a hrúbku 1-3 mm. 

Pri rezaní elementov dbajte prosím na tú stranu na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole.

 Krok 1 Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene. Z prvej lamely sa musí odrezať pero na krátkej i dlhej strane (obr.F). Na všetkých ostatných lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade , sa odstráni pero len na pozdĺžnej strane. Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 10mm popr. 1,5 mm na každý bežný meter.
obr.F

Krok 2 Ďalšiu celú lamelu spojte z čelnej strany s lamelou 1 pomocou kladiva a hranolu na dorážanie. Položte ďalšie lamely  tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti. Keď práca s kladivom a hranolom na dorážanie nie je z dôvodu nedostatku miesta možná, môžete dosiahnuť čelného clic- spoja pomocou doťahováka.
obr.A

Krok 3 Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané do roviny (obr. A). Prvú lamelu druhého radu rozrežte na cca 80 centimetrov. Aby ste mohli položiť druhý rad, položte pozdĺžne pero do drážky prvého radu lamiel (obr. B, 1).
obr.B

Krok 4 Ľahkým nadvihnutím a spustením kompletne zasuňte lamelu do radu, ktorý bol už pred tým položený (obr. B, 2).

Krok 5 Ďalšiu celú lamelu druhého radu zasuňte opäť najskôr pozdĺžne do lamely, ktorá už bola predtým položená .Dbajte na to, aby pozdĺžny spoj bol stále tesný. Ak ste lamelu vsunuli a lamela leží rovno na podklade (obr. C, 1, 2) , spojí sa na čelnej strane hranolom na dorážanie a ľahkými údermi kladivom (obr. C, 3).
obr.C laminat

Krok 6 Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Pokladajte jednotlivé rady lamiel po celej miestnosti -dbajte prosím na to, aby ste vždy najskôr pozdĺžne zasunuli pero do drážky a potom lamely čelne spojili .Ďalej je nutné aby boli čelné spojenia vždy presadené o minimálne 40 centimetrov, tým sa dosiahne vyššej stability celkovej plochy (obr. E).
obr.E

Krok 7 Posledné lamely každého radu sa prirežú tak, aby bol zohľadnený odstup od steny najmenej 10 milimetrov popr. 1,5 mm na každý bežný meter. K zalícovaniu posledného radu použite zvyšný kúsok lamely, aby sa vyznačila zostávajúca šírka (treba vziať do úvahy najmenej 10 mm odstupu od steny). Po položení poslednej lamely môžete stúpiť priamo na podlahu a začať s pripevňovaním soklových líšt.

Krok 8 Potom musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien. Na zakrytie obvodových dilatačných medzier použite soklové lišty MEISTER s farebne zladenými dekoračnými povrchmi.