Multiclic designová podlaha

Návod na pokládku designových  podláh MEISTER so zámkom MULTICLIClogo multiclic

Pre pokládku designových podláh MEISTER potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky.
kladivo, chvostovú pílu, dierovaciu alebo elektrickú pílu ,popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, kliny, doťahovák, uholník alebo pokosník, MEISTER hranol na dorážanie 5 mm, popr. PE fóliu(0,2mm).

Najskôr skontrolujte, či podklad zodpovedá podmienkam uvedeným v bode ,,Prípravné opatrenia ”.
Okrem toho pri designových podlahách bez Silence – kašírovania použite ako izolačný podklad MEISTER-Silence 20, MEISTER – Silence 25 DB alebo MEISTER- Silence 15DB (pri použití MEISTER –Silence 25 DB alebo MEISTER –Silence 15 DB nie je nutná dodatočná PE fólia v hrúbke 0,2mm.  Iné izolačné podložky musia vykazovať príslušnú tlakovú stabilitu (hodnota CS väčšia ako 60 kPa) a hrúbku 1-3mm.

Aby ste ochránili podlahu pred škrabancami, mali by ste okrem toho vybaviť nohy stoličiek a nábytku s plstenými chráničmi; kancelárske stoličky, kontajnery atď. s riadiacimi otočnými kolieskami musia byť tiež chránené mäkkou vrstvou v zmysle noriem.

Farebné gumové, kaučukové alebo plastové klzáky a kolieska ako aj tmavé pneumatiky na auto, bicykel alebo prístroje môžu prípadne na podlahových krytinách zanechávať šmuhy. Používajte, prosím, v prípade možností nemigrujúce nábytkové klzáky, kolieska či pneumatiky.

Pri výrobe podlahovej krytiny môžu byť za účelom ochrany povrchu použité prostriedky na zníženie trenia, ktoré môžu za určitých podmienok zanechať stopy. Tie je možné bez problémov očistiť z povrchu v rámci konečného upratovania a nepredstavujú dôvod na reklamáciu.

Všetky druhy chemikálií ako riedidlá, prostriedky pre dezinfekciu poranení a kože, farby na vlasy, tuky, odlakovače, aceton, atrament do zvýrazňovačov a pier atď. môžu spôsobiť trvalé fľaky. 

Pri rezaní elementov dbajte prosím na tú stranu na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole.

 Krok 1 Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene. Z prvej lamely sa musí odrezať pero na krátkej i dlhej strane (obr.F). Na všetkých ostatných lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade , sa odstráni pero len na pozdĺžnej strane. Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 10mm, popr. 1,5 mm na každý bežný meter.
obr.F

Krok 2 Ďaľšiu celú lamelu spojte z čelnej strany s lamelou 1 pomocou kladiva a hranolu na dorážanie (pre 5 mm). Položte ďalšie lamely  tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti. Keď práca s kladivom a hranolom na dorážanie nie je z dôvodu nedostatku miesta možná, môžete dosiahnuť čelného clic- spoja pomocou doťahováka.
obr.A

Krok 3 Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané do roviny (obr.A). Prvú lamelu druhého radu rozrežte na cca 80centimetrov (dbať na obraz dekorov ). Aby ste mohli položiť druhý rad, položte pozdĺžne pero do drážky prvého radu lamiel (obr.B ,1).

Krok 4 Ľahkým nadvihnutím a spustením kompletne zasuňte lamelu do radu, ktorý bol už pred tým položený (obr.B,2).
obr.B

Krok 5 Ďalšiu celú lamelu druhého radu zasuňte opäť najskôr pozdĺžne do lamely, ktorá už bola predtým položená .Dbajte na to, aby pozdĺžny spoj bol stále tesný. Ak ste lamelu vsunuli a lamela leží rovno na podklade (obr. C, 1, 2) ,  začnite s pokladaním prvej lamely tretej rady . 
obr.C
Keď bude prvá lamela trretej rady pozdĺžne zasunutá a položená rovno na podklade (obr.D, 1,2), druhú lamelu druhej rady spojíme na čelnej strane hranolom na dorážanie a ľahkými údermi kladivom (obr.D, 3)
obr.D.
 

Krok 6 Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Pokladajte jednotlivé rady lamiel po celej miestnosti -dbajte prosím na to, aby ste vždy najskôr pozdĺžne zasunuli pero do drážky a potom lamely čelne spojili . Predtým ako lamely čelne spojíte pomocou hranola na dorážanie a kladiva, musí byť pozdĺžne zasunutá a položená lamela nasledujúceho radu   (obr.D).  Ďalej je nutné aby boli čelné spojenia vždy presadené o minimálne 40 centimetrov, tým sa dosiahne vyššej stability celkovej plochy (obr.E).
obr.E

Krok 7 Posledné lamely každého radu sa prirežú tak, aby bol zohľadnený odstup od steny najmenej 10 milimetrov, popr. 1,5 mm na každý bežný meter. K zalícovaniu posledného radu použite zvyšný kúsok lamely, aby sa vyznačila zostávajúca šírka (treba vziať do úvahy najmenej 10 mm odstupu od steny). Po položení poslednej lamely môžete stúpiť priamo na podlahu a začať s pripevňovaním soklových líšt.

Krok 8 Potom musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien. Na zakrytie obvodových dilatačných medzier použite soklové lišty MEISTER s farebne zladenými dekoračnými povrchmi. Zabráňte kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktami.

V prípade demontáže musíte vytočiť celý rad lamiel smerom nahor  z pozdĺžneho profilu. Následne môžete vyuhlovať lamely na čelnej strane . Blokovacia mechanika tak zostáva nedotknutá a lamely sa môžu ďalej spracovať.
 

 Nie je vhodná na pokladanie vo vlhkých priestoroch (kúpeľňa, sauna a pod.).
Z hygienických dôvodov nie sú podlahové krytiny vhodné pre ošetrovacie miestnosti (napr. lekárske praxe atď.).