Maxiclic: MeisterDesign. life

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01


Návod na pokládku podláh MEISTER:
MAXICLIC
 

Designové podlahy MeisterDesign. life so spojom Maxiclic

Obr. 1
Pre pokládku designových podláh MeisterDesign. life so spojom Maxiclic potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: gumové kladivo s bielou hlavou (nefarbiace), pokladačský nôž s lichobežníkovou čepeľou, dierovaciu alebo elektrickú pílu, popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, kliny (dilatačné kliny), doťahovák, uholník alebo pokosník. Pokiaľ produkty nie sú pri výrobe vybavené Silence-kašírovaním, musíte k dosiahnutiu izolácie použiť podložku MEISTER SilenceCompact (CS hodnota >400 kPa). Ostatné izolačné podložky musia spĺňať zvýšené požiadavky podľa technického listu „TM 1“ MMFA pre podlahové krytiny triedy 2 (polymér).

Obr. A1 + Obr. A2
Podlaha je ukladaná ako plávajúca a bez použitia lepidla. Špeciálne vyvinutý Click-spoj Maxiclic (systém Fold Down) umožňuje rýchlu a bezpečnú pokládku. Lamelu najprv stranou s perom pozdĺžne zasuňte do drážky predchádzajúceho radu a čelnou stranou vložte do predchádzajúcej lamely. Spoj Maxiclic následne zaistite údermi pomocou bieleho gumového kladiva.

Obr. 2
Pred pokládkou odstráňte nečistoty z podkladu.

Obr. 3
Položte zodpovedajúcu MEISTER podložku s tlakovou stálosťou CS hodnota > 400 kPa.

Obr. 4
Pred pokládkou skontrolujte jednotlivé diely podlahy pri dennom svetle, či sa na nich nevyskytujú zjavné vady alebo poškodenie, skontrolujte taktiež farbu a štruktúru. Už položený tovar nie je možné reklamovať!


 


 

Obr. 5
Pokladajte lamely pomiešané z viacerých balíkov.

Lamely môžete 1 až 2 krát narezať pomocou pokladačského noža (lichobežníková čepeľ) a následne zalomiť. Rovnako môžete aj píliť pomocou dierovacej alebo ručnej kotúčovej píly, ako aj zlomiť pákovou rezačkou. Pri rezaní lamiel dbajte, prosím, na tú stranu, na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou (dekoračnou) vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole.


Obr. 6 + Obr. 7
Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany perka smerovali k stene. Na všetkých lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade, sa odstráni perko len na pozdĺžnej strane.
Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 5 milimetrov.

Obr. 8
Ďaľšiu celú lamelu vložte čelnou stranou do lamely 1 a zaistite ju údermi bielym gumovým kladivom. Položte ďaľšie lamely tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti.

Obr. 9 – Obr. 11
Posledné lamely každého radu musia byť zrezané tak, aby zostala od steny dilatácia min. 5 mm. Lamely môžete 1 až 2 krát narezať pomocou pokladačského noža (lichobežníková čepeľ) a následne zalomiť. Zostávajúci kus poslednej zrezanej lamely môže byť použitý ako prvá lamela niektorého z nasledujúcich radov.

Obr. 12
Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané. Prvú lamelu druhého radu narežte na cca 80 cm (MeisterDesign. life DB 800: 50 – 60 cm).
Túto lamelu vložte perkom pod uhlom do drážky predchádzajúceho radu lamiel a rotujúcim pohybom dopredu a nadol lamelu pomaly zatlačte nadol.

Obr. 13
Celá nasledujúca lamela druhého radu sa znovu najprv pozdĺžne vloží do predchádzajúcej položenej lamely a ešte pred spustením sa čelnou stranou tesne prisunie k predchádzajúcej lamele. Následne rotujúcim pohybom dopredu a nadol lamelu pomaly zatlačte nadol.

Obr. 14
Zaistenie na čelnej strane následne vykonajte údermi pomocou bieleho gumového kladiva.

Obr. 15
Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Nezabudnite, že presadenie medzi čelnými spojeniami musí byť vždy minimálne 30 centimetrov (pri DB 800 cca 20 centimetrov).

Obr. 16 + Obr. 17
Lamely posledného radu sa prirežú tak, aby bol zohľadnený odstup od steny najmenej 5 milimetrov. Na správne označenie rezu obráťte lamelu perkom k stene. 


Obr. 18
Začnite s pokládkou posledného radu v pravom rohu miestnosti a lamelu vložte pozdĺžne do predchádzajúceho radu. Nasledujúcu lamelu ako predtým vložte pozdĺžne a uložte čelnou stranou do predchádzajúcej lamely.

Obr. 19
Zaistenie na čelnej strane znovu vykonajte údermi gumovým kladivom.

Obr. 23
Následne sa musia odstrániť dištančné kliny pozdĺž stien.

Obr. 24
Pripevnite príchytky na stenu v odstupoch 40-50 cm. Aby lišta pevne priliehala, príchytky podlľa možnosti neumiestňujte na nerovnosti na stene.

Obr. 25
Lišty zasuňte zvrchu do príchytiek. Susediace lišty zalícujte spoločnou príchytkou.
Zabráňte, prosím, kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktmi.

Obr. 20 – Obr. 22
Za účelom demontáže musíte celý rad lamiel vytočiť smerom nahor von z pozdĺžneho profilu. Potom môžete rovno ležiace lamely čelne od seba poodsúvať. Zámkový spoj zostane takto neporušený a lamely môžete opäť použiť.
A1
A2

MAXICLIC
VIDEO
maxiclic cely

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.