Masterclic Plus

MCP

VIDEO TU

Jednoducho, rýchlo, spoľahlivo položiteľné – to platí pre všetky naše podlahy. Príslovečný komfort pokládky zabezpečujú klikové systémy, ktoré sú zladené s osobitosťami podláh a veľkosťou jednotlivých lamiel. Tak ako patentovaný čelný spoj Masterclic Plus, ktorý bol vyvinutý vo vlastnom závode, a osvedčený spoj Uniclic na pozdĺžnej strane.

 

mc1
1/ Podlaha sa čelnou stranou položí tesne k vedľa ležiacej lamele.

 

mc2
2/ Po položení ešte nie je čelný spoj uzamknutý.


mc3
3/ Až po položení nasledovného radu sa pierko (čelného spoja) aktivuje.

mc4
4/ Tým sa vytvorí bezpečný a tvarovo stály spoj.

mc5
5/  Pri demontáži sa celý uzamknutý rad dvihne a vyberie z drážky predchádzajúceho radu.

mc6
6/ Čelný spoj je možné nadvihnutím lamely a vybratím z drážky vedľajšej lamely zase odblokovať.

 

Čelný spoj Masterclic Plus
Jedinečná kombinácia bezlepidlového klikového systému Masterclic Plus:
/Na čelnej strane sa nenachádza žiadne vytŕčajúce a tým prekážajúce pierko, ktoré by pri zakladaní lamely mohlo viesť k otvoreniu spoja.
/Na rozdiel od bežných „Fold-Down“ systémov pokládky nedochádza pri položení lamely k uzamknutiu čelného spoja.
/Hneď ako je položený ďalší rad lamiel aktivuje sa klik systém Masterclic Plus a vlastný čelný spoj sa uzamkne automaticky.
/Špeciálne vyvinutá a patentovaná geometria profilu s výškovým a bočným dorazom zabezpečuje presné čelné vyrovnanie lamiel. Tak vznikne predpätie, ktoré zabezpečuje stále uzavretie spoja.
/Pri demontáži sa spoj Masterclic Plus jednoducho a bez problémov rozloží nadvihnutím pod uhlom.