Masterclic Plus: parkety+Lindura palubovka MEISTER

 

Návod na pokládku: Longlife parkety MEISTER a Lindura drevená palubovka so spojom Masterclic Plus

Pre pokládku parketových podláh MEISTER so spojom Masterclic Plus potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: dierovaciu alebo elektrickú pílu (pri Lindura drevenej palubovke je nutný karbidový list/kotúč píly alebo diamantový list/kotúč), popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, kliny (dilatačné kliny), uholník alebo pokosník, popr. PE fóliu (0,2 mm). Pokiaľ produkty nie sú pri výrobe vybavené Silence-kašírovaním, musíte k dosiahnutiu izolácie vsadiť MEISTER-penovú fóliu, MEISTER-Silenve 15 DB, MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB alebo MEISTER-duo-Guard (pri použití MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER Silence 15 DB alebo MEISTER –Duo -Guard nie je nutná dodatočná PE fólia o hrúbke 0,2 milimetrov).


 spoje
1,2
Krok 1
Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene. Na všetkých lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade, sa odstráni pero len na pozdĺžnej strane. Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 15 milimetrov. (obr. 1)
Krok 2
Ďaľšiu celú lamelu zasuňte čelnou stranou do lamely 1 (obr. 2). Položte ďaľšie lamely tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti.

3,4,5
Krok 3
Posledné lamely každého radu musia byť zrezané tak, aby zostala od steny dilatácia min. 15 mm(obr. 3). Zostávajúci kus poslednej zrezanej lamely, pokiaľ je min.40 cm dlhý, môže byť použitý ako prvá lamela niektorého z nasledujúcich radov.
Krok 4
Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané. Prvú lamelu druhého radu rozrežte na cca 80 cm. Túto lamelu zľahka zasuňte pod uhlom perom do drážky predchádzajúceho radu lamiel čo najďalej ako je to možné a lamelu pomaly zatlačte dole otáčavým pohybom smerom zhora – dopredu (obr. 4).  Lamela pritom musí zapadnúť do predtým položeného radu (obr. 5).

6,7
Krok 5
Ďalšia celá lamela sa tak ako predtým najskôr zasunie po dĺžke a ešte pred spustením sa prisunie čelom tesne k predošlej lamele. Následne pomaly zatlačte lamelu nadol otáčavým pohybom smerom zhora - dopredu (obr. 6). Táto lamela musí pritom zapadnúť do predošlého položeného radu a čelný spoj musí byť uzavretá k predošlej lamele.
Krok 6
Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Dbajte na to, aby boli čelné spojenia vždy prekryte presadené o minimálne 40 cm (obr. 7).
Krok 7
 K zalícovaniu posledného radu použite zvyšný kúsok lamely, aby sa vyznačila zostávajúca šírka (treba dodržať minimálne 15 mm odstupu od steny).

8,9
Krok 8
Na lamele, ktorú ste si označili po šírke,  musíte vysunúť čelné plastové perko dopredu z čelnej drážky pomocou zvyšného kúska lamely (obr. 8).
Krok 9
Zrezávať lamelu začnite na čele, kde je plastové perko (obr. 9).
Plastové perko musíte po zrezaní lamely zasunúť naspäť do drážky na čele (obr. 10).

10,11
Krok 10
S pokladaním posledného radu začnite v pravom kúte (treba dodržať minimálne 15 mm odstupu od steny) , zasuňte lamelu pozdĺžne do predposledného radu. Nasledujúcu lamelu nasuňte tak ako predtým najskôr pozdĺžne a čelne položte (obr. 11).

12,13
Krok 11
Zasuňte plastové perko, vyčnievajúce k stene (obr. 12), do čelného spoja pomocou doťahováku, špachtle alebo skrutkovača (obr. 13).
Krok 12
Pred montážou soklovej lišty musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien.  
Na zakrytie obvodových dilatačných medzier použite dyhované soklové lišty MEISTER z pravého dreva alebo zásuvné krycie lišty.
Zabráňte prosím kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktmi.

14,15
Za účelom demontáže musíte celý rad lamiel vytočiť smerom nahor von z pozdĺžneho profilu (obr. 14).  Potom môžete lamely čelne od seba vyuhlovať (obr. 15). Ak by ste chceli demontované lamely použiť nanovo, musíte najskôr čelné plastové perá lícujúcim spôsobom zasunúť späť do čelnej drážky.