Masterclic Plus: laminátové, designové podlahy Meister a Nadura

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01


Návod na pokládku podláh MEISTER:


MCP

Designové podlahy MEISTER, podlahy Nadura a laminátové podlahy MEISTER so spojom Masterclic Plus
 

Obr. 1

Pre pokládku designových podláh MEISTER, podlahy Nadura a laminátových podláh MEISTER so spojom Masterclic Plus potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky: kladivo, dierovaciu alebo elektrickú pílu (pri podlahe Nadura je nutný karbidový list/kotúč píly alebo diamantový list/kotúč), popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, kliny (dilatačné kliny), doťahovák, uholník alebo pokosník, popr. PE fóliu (0,2 mm). Pokiaľ produkty nie sú pri výrobe vybavené Silence-kašírovaním, musíte k dosiahnutiu izolácie použiť zodpovedajúcu MEISTER podložku. Iné podložky musia mať požadovanú tlakovú stabilitu (CS hodnota ≥ 15 kPa).

 

Obr. A1 + A2

Podlaha sa pokladá plávajúcim spôsobom a bez lepenia. Spoj Masterclic Plus umožňuje rýchlu a jednoduchú pokládku. Uzamknutie čelného spoja nastane položením nasledujúcej rady. Okrem toho predstavuje účinnú pomoc pri pokladaní, pretože týmto spôsobom sa dosky samé navzájom vyrovnajú. Pri tom by ste mali lamelu mierne nadvihnúť a celkom jednoducho vsunúť s perom do drážky už položenej dosky.


 

Obr. 2

Pred pokládkou odstráňte nečistoty z podkladu.


Obr. 3

Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra (hodnota SD ≥ 75m), ktorá slúži ako parozábrana. Okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov a spoje poprípade prelepte, alebo použite MEISTER podložku s integrovanou parozábranou.

 

Obr. 4

Položte zodpovedajúcu MEISTER podložku s tlakovou stálosťou

 CS hodnota > 15 kPa do bytových priestorov alebo > 60 kPa do nebytových priestorov.

 

Obr. 5

Pred pokládkou skontrolujte jednotlivé diely podlahy pri dennom svetle, či sa na nich nevyskytujú zjavné vady alebo poškodenie, skontrolujte taktiež farbu a štruktúru. Už položený tovar nie je možné reklamovať!

 

Obr.6

Pokladajte lamely pomiešané z viacerých balíkov.

 

Obr. 7

Pri rezaní lamiel dbajte, prosím, na tú stranu, na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou (dekoračnou) vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole. Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene. Na všetkých lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade, sa odstráni pero len na pozdĺžnej strane. Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 10 milimetrov.

Obr. 8
Ďaľšiu celú lamelu zasuňte čelnou stranou do lamely 1. Položte ďaľšie lamely tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti.


Obr. 9
Posledné lamely každého radu musia byť zrezané tak, aby zostala od steny dilatácia min. 10 mm. Zostávajúci kus poslednej zrezanej lamely môže byť použitý ako prvá lamela niektorého z nasledujúcich radov.

 

Obr. 10

Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané. Prvú lamelu druhého radu narežte na cca 80 cm (LB 150, Nadura NB 400 a MeisterDesign. comfort DB 600 S na 50 – 60 cm). Túto lamelu zľahka zasuňte pod uhlom perom do drážky predchádzajúceho radu lamiel čo najďalej ako je to možné a lamelu pomaly zatlačte dole otáčavým pohybom smerom zhora – dopredu. Lamela pritom musí zapadnúť do predtým položeného radu. 

Obr. 11
Ďalšia celá lamela sa tak ako predtým najskôr zasunie po dĺžke a ešte pred spustením sa prisunie čelom tesne k predošlej lamele. Následne pomaly zatlačte lamelu nadol otáčavým pohybom smerom zhora - dopredu . Táto lamela musí pritom zapadnúť do predošlého položeného radu a čelný spoj musí byť uzavretý k predošlej lamele.

 

Obr. 12
Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Dbajte na to, aby boli čelné spojenia vždy prekryte presadené o minimálne 30-40 cm (LB 150, Nadura NB 400 a MeisterDesign. comfort DB 600 S o 25 cm).

 

Obr. 13 + Obr. 14
Lamely posledného radu musia byť pozdĺžne zrezané tak, aby bola dodržaná 10 mm dilatácia od steny. Na správne označenie rezu obráťte lamelu perkom k stene.


Obr. 15
Na lamele, ktorú ste si označili, musíte vysunúť čelné plastové perko dopredu z čelnej drážky pomocou zvyšného kúska lamely.

 

Obr. 16
Zrezávať lamelu začnite na čele, kde je plastové perko.

 

Obr. 17

Plastové perko musíte po zrezaní lamely zasunúť naspäť do drážky na čele. S pokladaním posledného radu začnite v pravom kúte (treba dodržať minimálne 10 mm odstupu od steny), zasuňte lamelu pozdĺžne do predposledného radu. Nasledujúcu lamelu nasuňte tak ako predtým, najskôr pozdĺžne a čelne položte.


Obr. 18
Zasuňte plastové perko, vyčnievajúce k stene do čelného spoja pomocou doťahováku, špachtle alebo skrutkovača.

 

Obr. 22
Nakoniec musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien.

 

Obr. 23

Pripevnite príchytky na stenu v odstupoch 40-50 cm. Aby lišta pevne priliehala, príchytky podlľa možnosti neumiestňujte na nerovnosti na stene.

 

Obr. 24

Lišty zasuňte zvrchu do príchytiek. Susediace lišty zalícujte spoločnou príchytkou. Zabráňte, prosím, kontaktu líšt s akýmikoľvek silikónovými produktmi.


Obr. 19 – Obr. 21

Za účelom demontáže musíte celý rad lamiel vytočiť smerom nahor von z pozdĺžneho profilu. Potom môžete lamely čelne od seba vyuhlovať. Ak by ste chceli demontované lamely použiť nanovo, musíte najskôr čelné plastové perá lícujúcim spôsobom zasunúť späť do čelnej drážky.
MCP
VIDEO
MCP laminat, design, nadura,cely

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.