harmonické triedenie

Robí to prirodzená zmes: pre triedenie" harmonické"  volíme ušľachtilé dreviny s celkovým pokojným obrazom ako aj vyváźenou a prirodzenou hrou farieb. Obsahuje málo hrčí a málo belových častí alebo časti s tmavým jadrom.


Drevo je prírodný materiál s prirodzenými rozdielmi vo farbách a štruktúre, prirodzene reaguje i na vonkajšie vplyvy (napr.svetlo). Z uvedeného dôvodu môže dochádzať k odlišnostiam napr. vo farbe dreva, či jeho štruktúre (každý kus dreva je unikátkny), čo je výrazom jeho pravosti.

Pri priamom pôsobení slnečného svetla podlieha drevo typickým farebným zmenám. Podľa intenzity a pôsobenia svetla dreviny tmavnú, alebo získavajú žltý nádych . Tmavé dreviny blednú.