bez ftalátov


bez ftalatov
bez podozrivých zmäkčovadiel podľa REACH