AquaSafe-System

aquasafe
Špeciálna impregnácia, HDF nosná doska so zníženou napúčavosťou „AquaSafe“ a trvalo uzavreté spoje, čo sa dosahuje pomocou špeciálne vyvinutej a patentovanej geometrie profilu, sú rozhodujúce výhody systému AquaSafe. Takto účinne chráni povrch, spodnú stranu a hrany a vo veľkej miere zabraňuje napúčaniu pri pôsobení vlhkosti.
AquaSafe System
1.
Ochrana povrchu
Viacvrstvové povrchy našich laminátových podláh zabezpečujú účinnú ochranu proti vlhkosti.
2.
Ochrana podlahy na hranách
Špeciálne vyvinutá a patentovaná geometria klikového profilu, ktorá pracuje s predpätím, zabezpečuje tesný a trvalý spoj profilov.
3.
Nosič odolnejší proti napúčaniu
U všetkých laminátových podláh používame nosič „AquaSafe“ , ktorý maximálne zabraňuje napúčaniu pri pôsobení vody.
 

Všetky prémiové laminátové podlahy MEISTER  (kolekcia MICALA, TALAMO, MELANGO) sú vhodné do vlhkých priestorov*, pretože poskytujú komplexnú ochranu proti vlhkosti AquaSafe-System. Špeciálna impregnácia, HDF nosná doska so zníženou napučavosťou "AquaSafe" a trvalo uzavreté spoje, čo sa dosahuje pomocou špeciálne vyvinutej a patentovanej geometrie profilu, sú rozhodujúce výhody systému AquaSafe. Takto účinne chráni povrch, spodnú stranu a hrany a vo veľkej miere zabraňuje napúčaniu pri pôsobení vlhkosti.

Poznámka: * takzvané "vlhké priestory" sa rozumejú  všetky miestnosti so zvýšeným, ale nie permanentným vlhkostným zaťažením a/alebo s periodicky vyššou vlhkosťou, ako sú napr. kúpeľne. Z využívania sú vylúčené vonkajšie priestory a mokré priestory ako sú napr.: sauny, sprchovacie kabíny, parné kúpele ako aj miestnosti s podlahovým odtokom. Upozornenie: mláčky vody a nastriekanú vodu nenechávajte na povrchu schnúť, ale ihneď vyutierať ( do 30 min.).