Antistatická úprava

antistatic
antistatic
antistatic
 
Antistatická úprava. Táto redukuje vznik trecej elektriny na osobách na < 2 kV a chráni tým pred mnohými výbojmi na kovových predmetoch, napr. pri dotyku s kľučkou dverí. A nakoľko sú pri tom aj menej priťahované nečistoty, dá sa podlaha omnoho ľahšie čistiť.