Podlahové kúrenie designové podlahy MEISTER

MEISTER_marke_meisterwerke_logo_01

Návod na pokládku:
Designové podlahy MEISTER na podlahových konštrukciách vyhrievaných teplovodným kúrením

Všetky designové podlahy MEISTER sú vhodné na pokládku na regulovateľné teplovodné podlahové kúrenie.

Prosím, venujte pozornosť nasledovným pokynom:
Designové podlahy MEISTER kolekcie DD 350 S majú na podložke MEISTER PE- fólia ( 0,2mm – parozábrana) odpor priepustnosti tepla 0,010 m2K/W,
kolekcie DL 600 S, DD 600 S, DB 600 S majú na podložke MEISTER PE- fólia ( 0,2mm – parozábrana) odpor priepustnosti tepla 0,09 m2K/W. Designové podlahy MEISTER kolekcie DL 400, DB 400 majú na podložke MEISTERSilence 15 DB odpor priepustnosti tepla 0,05 m2K/W,
kolekcie DL 800, DD 800, DB 800 majú na podložke MEISTER SilenceGrip 15 DB odpor priepustnosti tepla 0,02 m2K/W.
Designové podlahy MEISTER kolekcie RL 400 S, RB 400 S majú odpor priepustnosti tepla 0,05 m2K/W, kolekcia RD 300 S má odpor priepustnosti tepla 0,0642 m2K/W.
Podlahové kúrenie môže byť tiež z dôvodu prirodzeného pocitu tepla z podlahy v prechodných obdobiach v porovnaní s keramickými podlahami skôr vypnuté. Taktiež sa pri podlahách MEISTER na podlahovom kúrení dosiahne rovnomerná povrchová teplota.
.
Podlahy nesmú byť prikryté žiadnou rohožou, ako napr. kobercom, behúňom, podložkou alebo iným prekrytím, pretože môžu spôsobiť nárast teploty a podlahy tohto typu reagujú deformáciou a tvorením špár.
Pri pokládke na teplovodné podlahové kúrenie v komerčných priestoroch doporučujeme inštaláciu fidbox® (merací prístroj Fa. floorprotector).

Prípravné opatrenia
Každý priestor, ktorý má byť celoplošne vykurovaný, predpokladá v súvislosti s budúcim využitím plánovanie a koordináciu s ohľadom na vykurovací systém, poter a rôzne podlahové krytiny. Len tak je možné zabezpečiť trvalú optimálnu a bezchybnú funkčnosť. Počas realizácie takejto špeciálnej podlahovej konštrukcie je veľmi dôležité, aby všetky výkony boli prevádzané odborne a v súlade s príslušnými normami. Dodávky a inštalačné postupy musia zodpovedať stavu techniky, príslušným všeobecným predpisom a normám, ako aj návodom na montáž a pokládku jednotlivých dodávateľov systémov a výrobcov.

Pozor! Prechodové profily sa pri podlahovom kúrení upevňujú lepidlom.

Poter – skúška vlhkosti – zrelosť na pokládku
Po realizácii a potrebnom vyzretí je možné začať poter vykurovať. Úplné vyschnutie (zrelosť na pokládku) je pre prevádzané prípravné opatrenia a opatrenia na pokládku designových podláh MEISTER nevyhnutným predpokladom a teda má rozhodujúci význam. A to preto, lebo bežne v rámci kontroly podlahy prevádzané merania vlhkosti nie je možné pri podlahovom kúrení z dôvodu nebezpečenstva poškodenia spoľahlivo previesť. Z uvedeného vyplýva, že vyschnutie poteru na kúrení musí byť prevedené postupným zvyšovaním a znižovaním výkonu kúrenia (s prestávkou v kúrení) pred položením každého typu podlahoviny.
Pre zrelosť na pokládku podláh MEISTER smie vlhkosť (podľa DIN 4725, Diel 4 – merané CM prístrojom) dosiahnuť pri cementových poteroch maximálne 1,8 CM-% a pri anhydrických poteroch maximálne 0,3 CM-%. Platia tiež hraničné hodnoty pre obsah vlhkosti pre rýchle cementové potery (SZE) a potery s prísadami do poteru (ECM) - údajový list TKB 14.

Zvláštne opatrenia (zvyšovanie a znižovanie výkonu kúrenia)
Objednávateľ by si mal všímať nasledovné detaily, resp. nechať si ich previesť kompetentnou inštitúciou:

- poter s podlahovým kúrením musí byť
zahriaty po príslušnej dobe zretia podľa jeho konkrétneho údajového listu
- pri nábehu vykurovania (zvyšovaní výkonu) sa teplota postupne denne zvyšuje, až kým kúrenie nedosiahne plný (maximálny) výkon
- priebeh zvyšovania výkonu kúrenia musí prebiehať v súlade s protokolom opatrení
- časový plán na stupňovanie výkonu kúrenia obsahuje minimálny čas na tento úkon, každý deň navyše prináša dodatočnú istotu
- designové podlahy MEISTER sa (podľa DIN 18 356, 18 365 a 18 367) môžu pokladať pri minimálnej teplote poteru 15˚ C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 30 do max. 65 %
- po pokládke podlahy (dohotovení) sa musí uvedená klíma udržiavať po dobu 1 týždňa (doba tuhnutia a vytvrdenia lepidiel a iných použitých výrobných materiálov a vrstiev)
- po položení designových podláh MEISTER nesmie byť prekročená maximálna teplota povrchu 29˚ C.

Dôležité: Uvedené body musia byť prevedené, resp. potvrdené podľa príslušných predpisov odborníkmi (architekt, kúrenárska firma, atď)

 
design

POZOR: tento návod má informačný charakter, dodržte aktuálny návod priložený k tovaru.