23/33 (AC5/33)

23 

Ideálna podlaha pre všetky bytové priestory so silným namáhaním ako napr. kuchyne, chodby, domáce kancelárie atď.

33
Ideálna podlaha pre všetky komerčné priestory pre všetky komerčné priestory so silným namáhaním ako napr. veľkopriestorové kancelárie, obchodné domy a verejné budovy atď. 


Laminátové, drevené, linoleové a korkové podlahy nie sú určené pre pokládku vo vlhkých priestoroch (kúpeľňa, sauna atď.).