» Návod na pokládku, čistenie a ošetrovanie laminátových podláh MEISTER: kolekcie LC 50, LC 60

Návod na pokládku, čistenie a ošetrovanie laminátových podláh MEISTER: kolekcie LC 50, LC 60


LC 50

23  31

LC 60

23  32

 

  

Rozhodli ste sa pre laminátovú podlahu MEISTER. Ďakujeme za dôveru a blahoželáme vám ku kúpe výnimočného produktu. Dlhoročné skúsenosti našich odborníkov a moderná výrobná technológia zabezpečujú produkt kvality –made in Germany. V tomto návode na pokládku a údržbu sme pre vás zostavili najdôležitejšie informácie pre pokládku a uloženie laminátovej podlahy MEISTER. Pre pokládku laminátových podláh MEISTER potrebujete nasledujúce náradie a pomôcky.

kladivo, chvostovú pílu, dierovaciu alebo elektrickú pílu ,popr. vŕtačku, skladací meter, ceruzku, pokladacie kliny, kliny, doťahovák, uholník alebo pokosník, hranol na dorážanie, popr. PE fóliu(0,2mm) alebo fóliu z umelej hmoty(1,2mm)

Pokiaľ produkty nie sú pri výrobe vybavené Silence- kašírovaním, môžete k dosiahnutiu izolácie vsadiť penovú fóliu MEISTER, korkový izolačný podklad MEISTER, MEISTER- Silence 25 DB alebo MEISTER- duo- Guard.

 Všeobecné upozornenia

 Podlaha sa môže pokladať bez lepidla. Špeciálne vyvinutý Click- spoj umožňuje rýchlu a bezpečnú pokládku. Pokiaľ je vaša plocha kladenia dlhšia alebo širšia ako 8 metrov, dilatačná škára je nevyhnutná. Škáru prekryjete prechodovým profilom .Tieto škáry sú dôležité aj medzi dvoma vedľa seba ležiacimi miestnosťami, v prechodoch medzi otvorenými prechodmi a v miestnostiach s členitým pôdorysom.

Pre hladké prechody medzi susediacimi, nižšími plochami resp. pri podlahových krytinách alebo ukončeniach pred vyššími susediacimi prahmi, kachličkami, obkladačkami alebo podobne, použite bezpodmienečne prispôsobovací a ukončovací profil. Čisté zakončenie sa u schodov docieli schodovými lištami. Pri pokládke dbajte na to, aby bol od všetkých stien dodržaný odstup minimálne 10mm.Tento odstup sa musí dodržať aj pri všetkých stĺpoch, rozvodoch vykurovania, oceľových dverových zárubniach a pod. Za tým účelom položte voľnú lamelu nášľapnou stranou smerom dole proti zárubni a zárubňu pozdĺž tejto lamely odrežte.

Aby ste ochránili podlahu pred škrabancami, mali by ste okrem toho vybaviť nohy stoličiek a nábytku s plstenými chráničmi; kancelárske stoličky, kontajnery atď. s riadiacimi otočnými kolieskami musia byť tiež chránené mäkkou vrstvou v zmysle noriem.

 Prípravné opatrenia

 Pred otvorením sa musia balíky s podlahovými lamelami aklimatizovať. Preto ich uskladnite neotvorené na cca 48 hodín (v zime na 4-5 dní) v strede miestnosti, v ktorej sa majú pokladať. Balíky nepokladajte pri vlhkých alebo čerstvo vytapetovaných stenách. Pred začatím pokládky musia byť vstavané vonkajšie dvere a okná a taktiež musia byť dokončené všetky maliarske a lakovnícke práce. Teplota v miestnosti by mala byť cca 20◦C (minimálne 15◦C), relatívna vlhkosť vzduchu cca 50-60 percent.

Podklady k pokládke musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám oboru pri dodržaní VOB, časť C, DIN 18 356 ,,Pokladanie parketových podláh” Podklady teda musia byť teda suché, rovné, pevné a čisté. Minerálne podklady môžu mať podľa merania CM- prístrojom zvyškovú vlhkosť maximálne percentá, anhydritové potery maximálne 0,5 percenta. Nerovnosti podkladu 3 a viac milimetrov na prvý meter a 2 alebo viac milimetrov na každý ďalší bežný meter sa musia vyrovnať v súlade s DIN 18 202,tabuľka 3, riadok 4. Všetky minerálne podklady (s výnimkou liateho asfaltového poteru) treba vyložiť PE fóliou v hrúbke 0,2 milimetra vo forme vaničky a okraje fólií sa musia na spojoch prekrývať najmenej o 20 centimetrov. U nepodpivničených priestoroch a základoch, pri ktorých nie je zabezpečená dostatočná ochrana proti vlhkosti, je treba položiť fóliu z umelej hmoty v hrúbke minimálne 1,2milimetra alebo obdobnú parozábranu .Pásy musia byť spolu natrvalo zlepené a pri stenách vytiahnuté do výšky vo forme vaničky. Laminátové podlahy MEISTER môžete pokladať aj na jestvujúce krytiny, ako napr .podlahy z PVC, linolea alebo na lepené koberce(do maximálnej celkovej výšky 6mm).Na tieto podklady musíte dodatočne položiť fóliu ako deliacu vrstvu .Z hygienických dôvodov sa však odporúča staré krytiny odstrániť.

Pred pokládkou preskúšajte všetky lamely pri dennom svetle, či nemajú vo farbe a štruktúre viditeľné chyby .Po pokládke lamiel nemožno uplatňovať záručné nároky.

Pomocou dostatočne veľkej čistiacej zóny v priestore vstupu ochránite podlahu pred hrubým a rýchlim znečistením. Odporúčame pokladať lamely v pozdĺžnom smere k dopadu svetla .V prípade dlhých alebo úzkych miestností by ste mali smer kladenia lamiel prispôsobiť rozmerom miestnosti. Aby ste opticky zväčšili úzke miestnosti, pokladajte lamely priečne. Lamely pokladané pozdĺžne chodbu opticky zúžia.

Laminátová podlaha vyžaduje trvalú izbovú klímu s relatívnou vlhkosťou vzduch cca 50-60 percent, pri izbovej teplote cca 20 ◦C .Ak vlhkosť vzduchu podstatne klesne, odporúčame použiť zvlhčovač vzduchu (odparovač), aby sa zabránilo extrémnemu vyschnutiu laminátovej podlahy.

  Pokládka

Najskôr skontrolujte, či podklad zodpovedá podmienkam uvedeným v bode ,,Prípravné opatrenia ”. Okrem toho pri laminátových podlahách bez Silence – kašírovania použite ako izolačný podklad penovú fóliu MEISTER , korkový izolačný podklad MEISTER, MEISTER – Silence 25 DB alebo MEISTER-Duo-Guard (pri použití MEISTER –Silence 25 DB alebo MEISTER –Duo-Guard nie je nutná dodatočná PE fólia v hrúbke 0,2mm)

Pri rezaní elementov dbajte prosím na tú stranu na ktorej pracujete: pri rezaní stolnou pílkou musia byť lamely vždy nášľapnou vrstvou hore, pri rezaní dierovkou alebo ručnou kotúčovou pílou musia byť lamely nášľapnou vrstvou dole.

 Krok 1 Začnite s pokládkou prvej celej lamely v ľavom rohu miestnosti tak, aby strany pera smerovali k stene. Z prvej lamely sa musí odrezať pero na krátkej i dlhej strane. Na všetkých ostatných lamelách, ktoré sa budú pokladať v prvom rade , sa odstráni pero len na pozdĺžnej strane. Pomocou klinov môžete ľahko udržať odstup od steny s rozmerom najmenej 10mm.

Krok 2 Ďalšiu celú lamelu spojte z čelnej strany s lamelou 1 pomocou kladiva a hranolu na dorážanie. Položte ďalšie lamely  tohto radu rovnakým postupom cez celkovú šírku miestnosti. Keď práca s kladivom a hranolom na dorážanie nie je z dôvodu nedostatku miesta možná, môžete dosiahnuť čelného clic- spoja pomocou doťahováka.

Krok 3 Dbajte na to, aby lamely prvého radu boli vyrovnané do roviny. Prvú lamelu druhého radu rozrežte na cca 80centimetrov (dbať na obraz dekorov ). Aby ste mohli položiť druhý rad, položte pozdĺžne pero do drážky prvého radu lamiel.

Krok 4 Ľahkým nadvihnutím a spustením kompletne zasuňte lamelu do radu, ktorý bol už pred tým položený.

Krok 5 Ďalšiu celú lamelu druhého radu zasuňte opäť najskôr pozdĺžne do lamely, ktorá už bola predtým položená .Dbajte na to, aby pozdĺžny spoj bol stále tesný. Ak ste lamelu vsunuli a lamela leží rovno na podklade , spojí sa na čelnej strane hranolom na dorážanie a ľahkými údermi kladivom.

Krok 6 Podľa tejto schémy môžete ďalej pokladať rad za radom. Pokladajte jednotlivé rady lamiel po celej miestnosti -dbajte prosím na to, aby ste vždy najskôr pozdĺžne zasunuli pero do drážky a potom lamely čelne spojili .Ďalej je nutné aby boli čelné spojenia vždy presadené o minimálne 40 centimetrov, tým sa dosiahne vyššej stability celkovej plochy.

Krok 7 Posledné lamely každého radu sa prirežú tak, aby bol zohľadnený odstup od steny najmenej 10 milimetrov. K zalícovaniu posledného radu použite zvyšný kúsok lamely, aby sa vyznačila zostávajúca šírka (treba vziať do úvahy najmenej 10 mm odstupu od steny). Po položení poslednej lamely môžete stúpiť priamo na podlahu a začať s pripevňovaním soklových líšt.

Krok 8 Potom musíte odstrániť drevené kliny pozdĺž stien. Na zakrytie obvodových dilatačných medzier použite soklové lišty MEISTER s farebne zladenými dekoračnými povrchmi.

 Všeobecné upozornenia k čisteniu a ošetrovaniu

Údržba laminátových podláh MEISTER je veľmi ľahká .Pomocou vyhradených miest na čistenie obuvi, napr. rohožiek, môžete ľahko predísť ich znečisteniu alebo poškodeniu .Laminátová podlaha by nemala zostať podľa možnosti nikdy dlhšiu dobu vlhká alebo dokonca mokrá .Treba zabrániť vzniku kaluží alebo trvalej vlhkosti na podlahe. Čističe parou nie sú na ošetrovanie tejto podlahy vhodné .Nepoužívajte žiadne mlieka alebo prášky na drhnutie, pretože tieto prostriedky môžu poškodiť povrch podlahy. Na optimálne ošetrovanie a dlhodobé zachovanie hodnoty vašej podlahy používajte špeciálne vyvinuté a na naše výrobky prispôsobené čistiace a ošetrovacie prostriedky. Dodržujte návody na použitie, ktoré sú uvedené na jednotlivých ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch MEISTER.

Návod na ošetrovanie laminátových podláh 

Podlahu môžete denne čistiť zametaním a vysávaním(len suchý vysávač).Podlahové handry MEISTER v spojení s tyčou na stieranie podlahy MEISTER zriediť vodou v pomere 1:200. Podlahu by ste mali umývať v pozdĺžnom smere s navlhčenou (silno vyžmýkanou) handrou, ktorá bola namočená v tomto roztoku .Fľaky , šmuhy od podpätkov, zafarbenia pastelkou a iné pevne usadené nečistoty môžete bez problémov odstrániť s odstraňovačom fľakov MEISTER a pomocou bieleho pad, ktorý nevytvára škrabance .Hneď potom by ste mali dané miesto zľahka dodatočne navlhko utrieť, až kým sa zvyšky nečistôt a čistiaceho prostriedku úplne nezotrú.

Pre pokládku na podlahy s teplovodným podlahovým kúrením dostanete od svojho špecializovaného predajcu osobitný návod na pokládku. O ďalších podrobnostiach Vás bude informovať váš špecializovaný predajca.

 Nie je vhodná na pokladanie vo vlhkých priestoroch(kúpeľňa, sauna a pod.).